Autor: MCF

lipidosygrasas

LÍPIDS I GREIXOS, ENERGIA DE RESERVA

Els lípids i greixos són menys rentables energèticament  que els hidrats de carbono, però tenen major disponibilitat, degut a que l’organisme disposa d’una gran despensa. Són el millor combustible en probes de llarga durada....

astragalo

UNA FRACTURA COMPLICADA, L’ASTRÀGAL

La fractura d’astràgal és una lesió del turmell poc freqüent que es produeix en traumatisme d’alta energia. Degut a les funcions importants de l’astràgal en la mobilitat del peu i del turmell, la fractura...

estres

FRACTURES D’ESTRÈS DEL PEU

Les fractures d’estrès del peu, és una causa freqüent de dolor en el peu que pateixen sobre tot els esportistes. Es produeix per una fatiga mecànica de l’os davant traumatismes continus, fins que l’os...