Category: Consells Mèdics

talon

DOLOR AL TALÓ

La talàlgia o dolor en el taló és un símptoma que provoca nosa en el taló o calcani. Talàlgia és un terme genèric que abasta varius trastorns. Aquest os es troba a la part...

ampollas

AMPOLLES ALS PEUS

Les ampolles (vesícules) en els peus són petites protuberàncies plenes de líquid que apareixen en les capes superiors de la pell. Per regla general, apareixen quan la capa externa de la pell està danyada....

columnavertebral

ANATOMIA DE LA COLUMNA VERTEBRAL

També coneguda amb espina dorsal, la columna vertebral està formada per 32 vèrtebres separades per discos fibra cartilaginosos. Consta de cinc regions: cervical, toràcica, lumbar, sacra i coxígea. Les vèrtebres cervicals es composen de...

caderacorrer

CAUSES DEL DOLOR DE MALUC AL CÓRRER

Les causes benignes més comuns del dolor de maluc durant la carrera són: la bursitis trocantèrea, la síndrome de la banda iliotibial i la síndrome del piriforme. Les causes més greus són; fractura per...