CONSELL TERRITORIAL

MEMBRES DEL CONSELL DIRECTIU TERRITORIAL DE LA MUTUALITAT
RAÜL SUS DOLCET PRESIDENT
CARLES BARCONS BELLIDO VICEPRESIDENT
JOSÉ MIGUEL CALLE ECHEVARRÍA TRESORER
JOSÉ DOMINGO VALLS LLORET SECRETARI DEL CONSELL
FREDERIC FERNÁNDEZ URGELL INTERVENTOR
ANDREU SUBIES FORCADA VOCAL
JOSEP LLAÓ I LLUSÀ VOCAL
ALBERT SOLIS FIGUEROA VOCAL
JOAN RIÓN PIJOAN VOCAL
VIDAL PALOMA VIDAL VOCAL
CARLES FERRERO MANSILLA VOCAL
PERE SAMPERA BARBERÀ VOCAL
JORDI SUÑE DE SANJUAN VOCAL
MARC VIVES USON VOCAL
ORIOL CAMACHO SECRETARI
MIQUEL PARDO GONZALEZ DIRECTOR GENERAL