CONSELL TERRITORIAL

MEMBRES DEL CONSELL DIRECTIU TERRITORIAL DE LA MUTUALITAT
JOSEP LLAÓ LLUSÀ PRESIDENT
CARLES BARCONS BELLIDO VICEPRESIDENT
TRESORER
ALBERT SOLÍS FIGUEROA SECRETARI DEL CONSELL
FREDERIC FERNÁNDEZ URGELL INTERVENTOR
JOSÉ MIGUEL CALLE ECHEVARRIA VOCAL
CARLOS FERRERO MANSILLA VOCAL
VIDAL PALOMA VIDAL VOCAL
JOAN RIÓN PIJOAN VOCAL
PERE SAMPERA BARBERÀ VOCAL
JORDI SUÑÉ DE SANJUAN VOCAL
RAÜL SUS DOLCET VOCAL
MARC VIVES USON VOCAL