LOCELEBRO

LA INTELIGÈNCIA EMOCIONAL EN L’ESPORT (TEST)

La intel·ligència emocional és imprescindible en l’àmbit esportiu, ens permet prendre consciència de les nostres emocions, comprendre els sentiments dels nostres companys, tolerar les pressions i frustracions, accentuar la nostra capacitat de treballar en...

complicacionesfracturas

COMPLICACIONS DE LES FRACTURES

Les fractures poden presentar complicacions, per una part com a conseqüència del propi accident, i d’altre, com complicacions producte del tractament. Desprès de produir-se una lesió, una fractura pot portar les següents principals complicacions:...