muletas

TORNAR A APRENDRE A CAMINAR

Mai una cosa tan senzilla, que aprenem de petits com és el caminar, ens resultarà tant difícil com quan ens fracturem un os de la cama. Hem de tornar a aprendre a caminar. I...

radiocalcani

FRACTURA DEL CALCANI

El calcani és l’os que forma el taló del peu i, per tant, contacta directament amb el terra suportant tot el pes del cos mentre caminem o correm. Per aquest motiu, en casos de...