dolorcostal

LES LESIONS COSTALS

En qualsevol esport de contacte, com el futbol, existeix el risc de xocar contra altre jugador, o patir una caiguda i el tòrax és una zona susceptible de portar-se el cop. L’impacte pot provocar...

ictus

L’ACCIDENT CEREBROVASCULAR: L’ICTUS

L’ictus es produeix quan s’atura el flux sanguini a l’encèfal o cervell. Aquesta patologia, també coneguda com embòlia, accident cerebrovascular (ACV), es manifesta sobtadament. L’ictus equival a un infart de cor al cervell. Tipus...