complicacionesfracturas

COMPLICACIONS DE LES FRACTURES

Les fractures poden presentar complicacions, per una part com a conseqüència del propi accident, i d’altre, com complicacions producte del tractament. Desprès de produir-se una lesió, una fractura pot portar les següents principals complicacions:...

nervio

LA CIÀTICA

La ciàtica es caracteritza per un dolor, debilitat u formigueig a la cama, causat per la compressió del nervi ciàtic, el qual comença a la columna lumbar i baixa per la part posterior de...