olecranon

FRACTURA DE L’OLÈCRANON

Aquesta lesió del colze es produeix freqüentment per caigudes i cops en diferents activitats esportives com el futbol, tenis i voleibol, entre altres esports. L’olècranon és la part més prominent de la cara posterior...

riñon

LESIONS DEL RONYÒ

Els ronyons són els òrgans de les vies urinàries que es lesionen amb major freqüència a causa d’un traumatisme extern. Les contusions degudes a accidents de transit, caigudes o degudes a la pràctica d’algun...