¿POT SER UN FUTBOLISTA VEGÀ?

Volem comprobar si és possible plantejat una dieta vegana en esportista i els punts claus que s’haurien de tenir en compte per evitar riscos.
Durant els últims anys, s’ha parlat molt sobre la possibilitat de retirar els aliments d’origen animal de la pauta dietètica regular. Si bé es tracta d’una estratègia apta -amb certs matisos- per les persones sanes, no sempre resulta el millor pels esportistes. Por això, anem a veure si realment els futbolistes poden ser vegans.
El primer que s’ha de tenir clar és que els dos pilars de la dieta saludable són la varietat i l’equilibri. L’alimentació vegana trenca un d’ells, encara ho fa per una sèrie de motius ètics i morals. Ara bé, per aconseguir fer viable aquesta dieta, serà necessari complementar amb certs suplements, a més de pautar-la i confeccionar-la adequadament.
Requeriments nutricionals en futbolistes
Per resoldre aquesta qüestió, és important començar parlant dels requeriments nutricionals en els futbolistes. Amb l’objectiu d’evitar pèrdues en el rendiment, aquests esportistes necessiten una aportació de carbohidrats continuada, almenys en la major part dels casos. Els aliments d’origen vegetal solen contenir aquests elements, i a més de molt bona qualitat, de tipus complexa.
Ara bé, els futbolistes també necessiten una aportació proteica superior al de les persones sedentàries. Fàcilment, poden arribar a requerir 2 grams de proteïna per quilo de pes al dia, segons un estudi publicat a la revista Nutrition and Heath. En el cas de la dieta vegana, el consum hauria de ser major, per compensar així el baix valor biològic dels nutrients.
Pel que fa a minerals i vitamines es refereix, aquests esportistes han d’incloure a la dieta majors quantitats de ferro i de vitamina D. Ambdós elements són deficitaris a la dieta vegana, per la qual cosa serà necessari recórrer a la suplementació.
De totes maneres, aquesta estratègia podria arribar a ser precisa també encara plantejant una pauta dietètica variada. Serà necessari monitorar als seus rivals per evitar pèrdues en el rendiment.
El problema de la reposició de glucogen en els futbolistes vegans
Els futbolistes són esportistes dependents del glucogen muscular, tant en l’àmbit de rendiment com de recuperació després d’un esforç. Si no s’aconsegueix una resín tesi esportiva, podria incrementar-se el risc de lesió en esdeveniments successius.
Per obtenir que aquesta substància es produeixi de manera adequada, caldrà garantir una aportació adequada de carbohidrats junt amb una ració d’uns 20 grams de proteïnes d’alt valor biològic. Així ho evidencia un estudi publicat a la revista Nutrients.
Però, la dieta vegana és sense aquests nutrients, per la qual cosa es requeriria un consum de sucres superior. Això podria impactar negativament sobre la composició corporal.
Llavors ¿Poden els futbolistes ser vegans?
La resposta és sí, encara amb matisos. Gràcies als avanços de la indústria de l’alimentació, es troben en l’actualitat una gran varietat de suplements que permeten evitar dèficits i carències que afecten el rendiment.
Ara bé, perquè els futbolistes poden ser vegans, és necessari monitorar l’aportació de diversos nutrients essencials. S’s’haurà de combinar els aliments de manera adequada i evitar problemes amb el consum d’aminoàcids essencials.
Els requeriments bruts proteics estaran incrementats. Serà també necessari suplementar com vitamina B12, amb vitamina D, amb ferro, probablement amb zinc i fins i tot amb proteïnes. A part, és necessari assegurar la varietat, en la mesura del possible, quant a aliments consumits.
Resulta transcendental evitar els múltiples substituts de carn vegans de tipus ultraprocessats que es comercialitzen actualment. Aquests productes solen concretar additius i substàncies poc positives per la salut humana. Tanmateix, pot arribar a ser necessari incloure probiòtics en la pauta per compensar l’absència de làctics fermentats.
Els futbolistes poden ser vegans, però no és la millor opció
Està clar que, amb la supervisió adequada i ajuda professional, els futbolistes poden ser vegans sense perdre rendiment o sense incrementar el risc de lesió. Ara bé, no resulta l’opció més recomanable i a part compte amb certa complexitat. En la mesura del possible, serà aconsellable plantejar una dieta variada i equilibrada.
Malgrat tot, existeixen exemples de futbolistes d’elit que porten aquest tipus de règim dietètic i que no presenten problemes o inconvenients en el seu dia a dia. Gràcies als avanços de la tecnologia alimentària i dels coneixements en nutrició, cap a l’opció de plantejar un tipus de dieta respectuosa amb les vides dels animals.