LA SÍNDROME DE DOLOR FEMOROPATEL·LAR

Aquesta síndrome es desenvolupa tant en esportistes com en la població en general, especialment en persones sedentàries. La biomecànica inherent al futbol condiciona que molts futbolistes pateixen aquest trastorn.
Abans als futbolistes que presentaven dolor anterior al genoll (la qual cosa és un símptoma, però no un diagnòstic) se’ls indicava sistemàticament l’enfortiment del quàdriceps, sense cap tipus de selectivitat i una bateria d’exercicis majoritàriament contraproduents.
En l’actualitat els investigadors fan referència a una forma diferent d’abordar aquesta patologia.
Es defineix el dolor femoropatel·lar com un conjunt de signes i símptomes que inclouen dolor anterior de genoll i sensació de fregament de la ròtula durant el moviment del genoll. Anatòmic-patològicament presenta un deterioració i reblaniment del cartílag de la cara posterior de la patel·la.
Els símptomes que presenta el pacient són:
• Dolor difús a la regió anterior del genoll, que augmenta en pujar escales.
• Dolor a romandre assegut (genolls en flexió) durant un temps perllongat.
• Crepitació. (Soroll pel fregament dels ossos.
• Sensació que el genoll se’n va. Relaxació reflexa del quàdriceps.
• Vessament sinovial.
• Bloqueig que el pacient pot revertir activament.
S’ha d’establir un diagnòstic diferencial respecte a les següents patologies:
• Bursitis.
• Plica sinovial.
• Lesions meniscals.
• Lesions lligamentoses.
• Tendinopatia rotllana.
¿Fa mal el cartílag articular?
El cartílag és avascular i a neural, això té dues repercussions dignes d’anomenar:
1. No pot generar dolor (a neural).
2. Els fàrmacs ingerits per afavorir la seva regeneració no arriben al cartílag (a vascular). L’estímul per afavorir la regeneració és mecànic, no químic.
Llavors, si és a neural ¿per què el pacient amb degeneració del cartílag rotlla presenta dolor?
L’os subcondral està ricament innervat, així, quan les capes basals del cartílag es perdin, l’absorció d’energia mecànica es veu reduïda, arribant més intensament a l’os subcondral. Quan el cartílag està greument afectat, l’os subcondral està directament exposat a les demandes mecàniques de l’articulació.
Des d’un punt de vista químic, les substàncies alliberades durant el procés de degeneració articular irriten la sinovial, col·laborant en el procés dolorós.
¿L’os subcondral és l’única estructura que produeix un quadre clínic d’aquestes característiques?
Molts diagnòstics de dolor femoropatel·lar probablement són erronis quant a la font de dolor, i, probablement el fracàs terapèutic es degui precisament a l’error de diagnosi. L’etiologia multicausal ens aboca inevitablement a un abordatge personalitzat en totes les fases del tractament.
Des del punt de vista purament local, la causa per la qual es degenera el cartílag és una mala alineació de la ròtula que afecti la dinàmica d’aquesta. Si la ròtula està desalineada la superfície articular en contacte amb els còndils femorals es redueix i això és física pura: a menor superfície de contacte major pressió en el cartílag.
Altres causes són inestabilitat rotllana i traumatisme directe sobre la ròtula.
Per al qual cosa, gran part dels esforços mèdics haurien d’anar dirigits a alinear la ròtula per optimitzar la superfície de contacte i reduir així la pressió en el cartílag articular.