LESIONS DEGLOVING, EL PERILL DE JUGAR AMB ANELLS

L’ús d’anells no és recomanable pels esportistes i algunes altres professions, que poden patir des de ferides a la zona fins a amputacions.
Del ‘degloving’ o avulsió (arrencament d’un os) no se sent mai parlar. De fet, és una lesió rara, resultat de la tracció longitudinal i l’aixafament que produeix un anell sobre el dit. L’abast de la lesió varia: des de la laceració (ferida) fins a l’amputació completes, amb greus conseqüències per la funcionalitat del dit.
Les opcions de tractament són variades, destaquen els especialistes: des de l’amputació del radi, o diferents tècniques reconstructives.
No tothom pot portar anells
Els cirurgians assenyalen que no està en contra que ens posem anells, amb la independència del significat emocional, però s’ha de reconèixer els problemes que poden comportar.
Si adverteixen que el seu ús no és recomanables en esportistes que practiquen esports d’impacte com el futbol o escalada. També en policies, bombers, personal d’emergències, treballadors manuals o que maneguen màquines.
Segons per quines activitats, els anells poden ser molt perillosos assenyalen. Si aquests s’enganxen i pateixen una tracció forta i ràpida, es pot produir una avulsió del dit, és a dir, es perden parts del dit, a vegades només la pell, però altres deixen l’os i les articulacions exposades i amb un dany irreversible. És tan greu que podem perdre el dit o en el millor dels casos deixar seqüeles permanents.
Tipus de lesions
Quan s’enganxen i pateixen una tracció brusca i forta, l’anell arrossega la pell i els teixits tous que queden per davant. En el millor dels casos, es poden trencar o sortir sense produir lesions greus, però si danyaran sempre part dels teixits.
En casos més importants, es porta la pell i teixits tous, incloent-hi els vessaments i nervis, o fins i tot produir fractures o distensió articular.
És, per tant, una lesió molt greu, de les més complexes de resoldre que requereix atenció urgent a càrrec d’una cirurgia plàstic, perquè el principal problema és resoldre la cobertura i revascularització d’aquest dit.
Tractaments i solucions
El tractament no és senzill, tampoc si un cas lleu. En els primers moments, encara en una valoració inicial sembla que pugui estar bé, que sagna i que la pell té bon aspecte, pot evolucionar a una trombosi hores o dies després.
És vital el diagnòstic d’un especialista. En casos més greus. El tractament anirà des d’empelts en casos afortunats, reparació micro quirúrgica o reimplant.
Prevenir l’avulsió per anell
L’única forma d’evitar-la és prevenir-la és no utilitzar anell quan s’executen determinades activitats o almenys retirar-los com a precaució si anem a realitzar activitats en què ens el podem enganxar.
També és important tenir molta cura amb aquells anells que es van quedar petits. Són molt perillosos. Tenim dues opcions: treure-li-ho o arreglar-los, si és que el seu valor sentimental és molt gran i no podem prescindir d’ells.
Consell final dels cirurgians: millor deixar els anells per la vida social i no per fer esport o per treballar en segons quines professions.