DÈFICIT DAO I LES SEVES CONSEQÜÈNCIESDÈFICIT DAO I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES