PICADES DE MOSQUITS ALS CAMPS DE FUTBOL

Molts dels camps de futbol estan plegats de mosquits. Per això, a l’estiu és important utilitzar repel·lents. Hem de donar importància a aquestes picades de mosquits, ja que ens poden fer passar moments desagradables.
Les picades de mosquits són les ronxes que produeixen picades i que apareixen després que el mosquit usi el seu aparell bocal per perforar la pell i alimentar-se de sang. Per regla general, la ronxa es va sola en uns pocs dies. De tant en tant, una picada de mosquit produeix inflamació, dolor i irritació a una gran zona. Aquest tipus de reacció, més freqüent als nens, es coneix com la síndrome Skeeter.
Les picades de mosquits que transporten certs virus o paràsits poden causar malalties greus. Els mosquits infectats en moltes parts del món transmeten el virus del Nil Occidental als humans. Altres infeccions transmeses pels mosquits són la febre groga, la malària i alguns tipus d’infecció cerebral (encefalitis).
Símptomes
Els signes de les picades de mosquits comprenen:
• Un embalum inflamat de color blanc-i-vermell que apareix uns pocs minuts després de la picadura.
• Un embalum dur, o varius, de color marró vermellós que causen picor i apareixen aproximadament un dia després de la picor o les picadures.
• Petites ampolles en lloc d’embalums durs.
• Taques negres que semblen hematomes.

És possible que els nens, els adults que no han estat exposats anteriorment al tipus de mosquit que els va picar i les persones amb trastorns del sistema immunitari experimentin reaccions més greus. En aquests casos, les picades de mosquits a vegades causen.
• Una gran zona inflada i vermellosa.
• Febre baixa.
• Urticària.
• Ganglis limfàtics inflamats.

Els nens són més propensos que els adults a tenir una reacció greu, perquè molts adults van ser picats per mosquits durant la seva vida i ja no són sensibles a les picadures.

Quan anar al metge
Si les picades de mosquits semblen estar relacionades amb signes d’alerta més greus, com febre, mals de cap, dolors en el cos i signes d’infecció, comunicat amb el metge.
Causes
Les picades de mosquit es produeixen a causa dels mosquits femella que s’alimenten de la sang, Els mosquits femella tenen un peça bucal dissenyat per perforar la pell i per extraure la sang. Els mascles no tenen aquesta habilitat hematòfaga, ja que no produeixen ous i, per tant, no tenen necessitat de procurar-se proteïnes de la sang.
A mida que el mosquit atacant s’omple de sang, injecta saliva a la teva pell. Les proteïnes de la saliva desencadenen una reacció lleu del sistema immunitari que produeix la picor i la tumefacció característiques.
Els mosquits escullen a les seves víctimes en avaluar l’aroma, el diòxid de carboni exhalat i les substàncies químiques a la suor d’una persona.
Complicacions
Rascar-se en el lloc de les picadures poden produir infecció.
Els mosquits poden transmetre certes malalties, com el virus del Nil Occidental, el paludisme, la febre groga i el dengue. El mosquit adquireix un virus o un paràsit al picar a una persona o a un animal infectats. Després de picar-te, poden transmetre aquest virus o aquest paràsit a través de la saliva.
Prevenció
Per protegir-te de les picades de mosquits has de prendre diverses mesures. Evident si jugues a futbol serà difícil evitar-los, per tant, hauràs d’utilitzar repel·lents per insectes. Els repel·lents per insectes més eficaços contenen un de tres ingredients actius:
• DEET.
• Icadidina (també anomenada ‘picaridina’) .
• Oli d’eucaliptus de llimona (un compost d’origen vegetal).
Aquests repel·lents repelen de manera temporal als mosquits. EL DEET pot oferir una protecció duradora. Qualsevol sigui el producte que escollis, llegeix l’etiqueta abans d’aplicar-lo. Si fas servir un repel·lent en aerosol, aplicar-lo a l’aire lliure i lluny dels aliments.
Si també estàs usant pantalla solar, col·loca-la primer, aproximadament 20 minuts d’aplicar-te el repel·lent. Evita productes que combinen pantalla solar amb repel·lent, ja que hauràs d’aplicar-te pantalla solar amb més freqüència que el repel·lent. És convenient emprar només la quantitat necessària de repel·lent.
Si s’usa d’acord amb les instruccions de l’embasament, aquests productes generalment són segurs per nens i adults.