QUIN  HA DE SER L’OBJECTIU D’UN EQUIP DE FUTBOL

Un equip de futbol, igual que passa a la vida real en grups, empreses o col·lectius, sempre hi ha un objectiu comú impulsat per les qualitats dels seus components.
Si estàs o has jugat en un equip de futbol, hauràs sentit parlar de companyonia, unitat, actitud mental positiva i totes aquestes qualitats que són necessàries perquè un equip pot sobresortir i aconseguir els seus propòsits. Però, potser, mai hauràs escoltat parlat d’altres aspectes que poden ser perillosos per la salut de l’equip general.
Sense dubte, és excel·lent enfocar-se en els elements positius que ens fan madurar, tanmateix també a vegades es fa necessari recordar quins són els perills que poden posar-nos en alerta. Quan pensem que tot va sobre rodes poden venir problemes perquè deixem de prestar atenció als detalls, els quals són molt importants, i actuem més per inèrcia que estant presents al nostre nivell real.
Aspectes que poden danyar a un equip de futbol
El que no evoluciona acaba deteriorant-se. Són aspectes que cadascú dels jugadors d’un equip de futbol haurien de tenir en compte per la concòrdia del grup.
• DESCONFIANÇA: En un equip de futbol, tots els membres que ho configuren deuen confiar en els altres. Tenir clar que estan l’un per l’altre i que poden tenir la certesa del suport mutu.
Quan comença la desconfiança per alguna raó, pot haver-hi dubtes en l’equip, malgrat que sigui només en un dels seus membres.
Tots formen una columna sostinguda, si una es mou en distinta direcció, aquesta actitud tindrà una conseqüència de bloqueig.
Aquesta desconfiança es fa molt perillosa si es va contagiant a la resta de membres de l’equip, generant dificultats importants si no s’actua a temps.
• ENVEJA: L’enveja és igual de vella que la humanitat. No podem controlar l’enveja dels altres, però si podem cuidar els nostres propis sentiments perquè aquesta no s’instal·li en nosaltres mateixos. Elogiar els aspectes positius dels companys que tenim al costat és rellevant fer-ho públic davant el grup. Aquesta actitud farà que el grup creixi. Aprendre dels altres, desitjar tenir el talent que atresoren altres i treballar intensament per aconseguir-ho, serà un bé increïble per l’equip.
No miris al costat, comparteix les coses bones i creixeràs individualment i en equip.
• FALTA D’IDENTITAT: Un equip funciona quan tots els seus membres saben perfectament quina és la seva missió i fan feina sense descans per obtenir-ho, així i tot durant la jornada poden ocórrer situacions que no són precisament les més favorables i hem de cuidar gelosament perquè no passi.
Cada un dels components de l’equip ha de sentir-se totalment identificat amb l’objectiu perquè pugui existir la motivació de fer feina per aquest objectiu. Si no existeix, cadascú anirà pel seu camí.
• MAL LIDERATGE: És el líder el que s’encarrega de què hi hagi cohesió en l’equip de futbol. Exercir aquest lideratge no és senzill i es requereixen unes qualitats de personalitat diferents. Ell és l’encarregat que l’equip estigui cohesionat. I és el primer que ha de donar exemple a la resta de membres de l’equip.
COMUNICACIÓ EXCASA: Perquè un equip tingui èxit ha d’existir comunicació. Quan aquesta falta tot comença a caure una filera de fitxes de dominó. En un equip tots han de ser escoltats i sentir llibertat per expressar-se. Totes les observacions han de ser sentides amb la finalitat de millorar. Es tracta de construir i no tot el contrari. Si hi ha crítiques i no es millora significa que no hi ha voluntat per part dels membres de l’equip per optar per solucions immediates.
• EGOISME: Aquesta situació no pot existir en un equip. Cadascun dels membres són importants i aporten una qualitat diferent que fa falta. Quan importa més l’individualisme que el bé general, es pot generar una esquerda que termina per trencar l’equip perquè la resta de membres ho senten.
Tots els membres d’un equip són rellevants i valuosos. El col·lectiu està per damunt dels personalismes.