APOFISITIS: LA MALALTIA DEL CREIXEMENT

BARÇA Innovation Hub


La pràctica del futbol entre els joves i adolescents està relacionada amb varius beneficis per a la salut. Malgrat tot, no tots els aspectes d’aquest esport són positius i, sovint, en la seva pràctica es produeixen lesions de múscul esquelètiques a causa dels contactes directes o al sobreesforç.
A més, també són freqüents entre els més joves les lesions per ús excessiu d’un múscul o articulació relacionades amb el creixement. El terme mèdic per aquests dolor d’ossos és apofisitis, mal que poden conèixer-se com ‘la malaltia del creixement’. Com es pot suposar, l’apofisitis és una inflamació que es produeix a les apòfisis, una protuberància òssia que forma un punt d’inserció important d’un tendó. Són centres de creixement secundaris que serveixen com punts d’unió pels tendons.
L’apofisitis és una malaltia comuna en nens i adolescents d’entre 9 i 18 anys, i molt comú en nens i adolescents esportistes. És una inflamació molt focalitzada i dolorosa que es produeix al voltant de la zona de creixement ossi, a conseqüència de la sobrecàrrega repetitiva dels teixits tous sobre la inserció òssia. Els músculs es veuen forçats a desenvolupar-se més ràpidament que la mateixa estructura òssia, provocant irritació.
Com pot deduir-se, l’apofisitis pot arribar a impedir executar qualsevol activitat física, una afectació molt rellevant en el cas dels esportistes d’elit. De fet, es produeix en esports com el futbol, en els que tant la musculatura com l’estructura òssia es veuen sotmesos a una fort tensió, principalment per contacte directe. Els jugadors joves són més propensos a les lesions que afecten les apòfisis a causa de la immaduresa de l’esquelet.
Afortunadament, es tracta d’una malaltia benigna que no sol ser greu i que desapareix per si sola una vegada s’ha completat el creixement. En qualsevol cas, el tractament obliga a modificar l’activitat esportiva, fer estiraments o aplicar fred, entre altres mesures.
Però, fins a la data hi ha poques publicacions que descriguin aquesta incidència, el diagnòstic i els tractaments de l’apofisitis entre els esportistes adolescents, especialment en jugadors de futbol d’elit. Això pot deures a què la lesió d’apofisitis sovint no es diagnostica bé, tractant-se habitualment com una distensió.