LA PRETEMPORADA AL FUTBOL

La pretemporada al futbol resulta un moment clau a l’hora d’afrontar l’organització condicional als esports d’equip.
La pretemporada al futbol resulta un moment clau a l’hora d’afrontar l’organització condicional als esports d’equip.
La pretemporada al futbol és el període de temps que es pot definir des de la represa d’entrenaments després del període transitori que divideix dues temporades, fins a la setmana prèvia en la qual es competeix per primera vegada al campionat regular.
Existeixen molts estudis que volen analitzar quins són els millors mètodes des de l’àmbit de la preparació física, però, no sembla existir un consens quant als mètodes que segueixen els clubs de futbol a l’hora d’estructurar a pretemporada al futbol.
¿Quant dura la pretemporada de futbol?
La durada de la pretemporada de futbol oscil·la entre un mes i un mes i mig (des d’agost fins al setembre, normalment).
Parlant de microcicles serien entre 4 i 6 aproximadament. A més, com ja vivim en altres articles està el conegut com a període transitori.
Aquest període transitori és el temps que transcorre des del final de la temporada fins al començament de la preparació de la següent temporada. Aquest període sol variar entre 4-8 setmanes depenent de l’equip, nivell o calendaris.
¿Què s’entrena a una pretemporada?
A la pretemporada futbolística és important el treball físic, d’activació i molt treball amb pilota.
És rellevant que des del primer dia treballar la pilota, que tornin a percebre el contacte amb l’esfèric i que les càrregues físiques vinguin relacionades amb aspectes del joc que podríem desenvolupar.
¿Com afrontar-la?
Per un costat, existeixen cossos tècnics que tracten de maximitzar el temps de pretemporada al futbol en sessions orientades a la tàctica grupal, i no donen importància respecte a la temporada a l’àmbit condicional. Per altra banda, altres cossos tècnics que tracten d’aprofitar aquestes setmanes prèvies a la competició per súper compensar les capacitats físiques.
A més a més. Hem de millorar condicionalment una sèrie de patrons que se seguiran de la mateixa manera al llarg de la temporada, tractant d’establir les consignes d’una manera progressiva durant les primeres setmanes de pretemporada al futbol.
Però, tots coincideixen en tres premisses bàsiques que tot entrenador o preparador físic ha de conèixer a l’hora de planificar la seva pretemporada al futbol que tractarem a continuació.
• COM ÉS UNA PRETEMPORADA DE FUTBOL:
Diverses investigacions demostren que una elevada càrrega externa al començament de pretemporada al futbol, genera un major nombre de lesions com sobrecàrregues musculars o micra-trencaments musculars.
En aquest sentit, seria ideal adaptar la càrrega de treball a les capacitats de cada futbolista, i tractar d’individualitzar al màxim, sobretot, les sessions de força amb exercicis amb càrrega com els esquats.
Per altra banda, no tenir un limitat espai temporal per tractar d’optimitzar de manera més eficient possible als jugadors, a vegades suposa un factor que obliga als entrenadors o preparadors físics a condensar a una mateixa sessió, nombrosos estímuls tant físics com cognitius.
Aquesta acumulació de conceptes, i de tasques, solen suposar per al jugador, un estímul massa estressant, i tenen l’efecte contrari al desitjat per part del cos tècnic.
Per la qual cosa resulta més eficient analitzar que continguts, ja siguin condicionals, tècnics.
Per la qual cosa resulta més eficient analitzar que continguts, siguin condicionals, tècnics o tàctics es volen treballar, i establir progressions assolibles per als jugadors.
• COM MESURAR LA PRETEMPORADA AL FUTBOL:
Malgrat que és important no perdre’s a l’hora de recollir el nombre més gran de dades, en una actualitat a la qual s’ha descontextualitzat l’anàlisi qualitativa de rendiment del mateix esport.
Si que s’han de tenir en compte certs indicadors que podrien facilitar el dia a dia del cos tècnic pel fet de poder comparar la mesura actual amb una tornada prèviament.
Per exemple, recollir a la pretemporada de futbol indicador de resistència, i tres la realització de la primera jornada, tornar a mesurar-lo, per comparar com ha afectat aquesta capacitat el programa plantejat durant la pretemporada, amb proves com el testo ‘YO-YO Test?.
El fet de conèixer qualsevol característica dels nostres jugadors, permetrà en un futur poder comparar i analitzar si l’entrenament està sent efectiu, i si, per contra, no està generant les adaptacions que es creien a l’inici del plantejament d’aquestes.
Els diferents dispositius que es poden utilitzar per recollir dades solen ser costosos com la tecnologia GPS. Però, la recollida de variables condicionals com la velocitat, resistència, capacitat de forà del tren inferior, o la tècnica d’esquat o cursa, no resulta necessari més enllà d’un mòbil amb càmera, cronòmetre i un dispositiu on poder analitzar i detallar aquests resultats,
• GENERAR HÀBITS, RECOLLIR ÈXITS:
El moment més important de la temporada, és ara. És crucial que tot el cos tècnic i els jugadors, aconsegueixin establir una sèrie de rutines al llarg de la pretemporada al futbol, com que seran transferibles a la resta de jornades que queden per disputar.
Per aquest motiu, sobretot des d’una perspectiva de l’àmbit condicional, establir hàbits d’entrenament preventiu previ a l’entrenament grupal diari, o la resposta a qüestionaris sobre fatiga o estrès previ i posterior a la sessió d’entrenament, suposa una sèrie de rutines que seran més fàcils de continuar al llarg de la temporada si des del primer moment, s’han consensuat i establert.