REVISIONS MÈDIQUES DE PRETEMPORADA SÓN FONAMENTALS

Font: Barça Innovation Hub


Les revisions mèdiques de pretemporada són una eina per la identificació i prevenció de patologies de lesions. Són inqüestionables els beneficis de l’activitat física per la salut. No només millora la qualitat de vida, sinó que és considerada com una de les mesures més eficaces per la prevenció de malalties cròniques. Però, la seva pròpia execució o les condicions en les quals es porti a terme poden actuar amb desencadenant per desenvolupar altres malalties o empitjorar les ja existents.
Per exemple, una persona propensa a l’asma pot patir un deteriorament a les seves condicions si es sotmet a entrenaments de resistència de llarga durada, més encara si aquests es porten en condicions mediambientals desfavorables.
Aquest escenari també es trasllada a l’esport d’elit, perquè la pràctica de l’activitat física d’alta intensitat pot incrementar el risc de patir malalties cardiovasculars, la qual cosa en alguns casos pot derivar en mort sobtada cardíaca. En aquest sentit, les revisions mèdiques realitzades durant la pretemporada constitueixen una eina indispensable pels esportistes, tant joves com adults, ja que juguen un paper fonamental en la identificació primerenca d’aquests desordres i el seu posterior tractament, evitant potencials conseqüències a llarg termini.
El seu objectiu principal és valorar l’aptitud de l’esportista i les possibles repercussions que les malalties i lesions puguin repercutir en el seu rendiment.
Partint d’aquesta premissa, el Doctor Ramón Pi-Rusiñol, especialista en medicina esportiva, va encapçalar un estudi basat en les revisions mèdic-esportives d’accés al club amb la voluntat de descriure a la població d’esportistes d’entre 12 i 35 anys que s’incorporen al club com a fitxatges. Cadascú d’ells porta una història de malalties i lesions passades, on a més s’afegeixen troballes derivades de l’exploració del club, en especial sobre les ECG, les proves d’esforç i les ecocardiografies, totes elles pertanyents al camp de la cardiologia.
La mostra, formada per les dades recopilades pel FC Barcelona entre 2008 i 2018, van recollir un total de 2.574 exàmens mèdics realitzats a esportistes de cinc disciplines professionals i 7 no professionals. Els serveis mèdics del club van portar a terme aquesta revisió integral amb un doble objectiu. Per una banda, detectar qualsevol patologia que posi en perill la salut de l’esportista o qualsevol assumpte mèdic que pogués impedir la seva participació en esports d’alt rendiment. Per altra banda, identificar estats mèdics, especialment factors de risc, que podrien ocasionar que l’atleta sigui propens a patir lesions com a resultat de la pràctica esportistes.
Els resultats estrets de les revisions mèdiques van permetre dividir als esportistes a tres grups. La majoria (1824; 70,9%) no van registrar resultats anòmals, per la qual cosa van ser classificats com a sans. Altres 495 (19,2%) van presentar condicions patològiques, mentre que 255 (9,9%) van presentar troballes anormals menors, és a dir, patologies freqüents sense conseqüències significatives. El nombre d’esportistes que van presentar condicions patològiques va ser significativament elevat, considerant que gran part eren aparentment asimptomàtics. En adults, les patologies més freqüents van ser les respiratòries i les del sistema immunitari, mentre que en joves les més freqüents van ser desordres neurològics, psicològics i psiquiàtrics.
Respecte a les malalties cardiovasculars, aquestes van ser identificades en 34 esportistes (1,4%). Les més freqüents van ser les que afecten les vàlvules, i fins a 12 esportistes van presentar una vàlvula aòrtica bicúspide, anomalia que dificulta que el cor bombi la sang cap a l’artèria principal del cos. Per altra banda, cinc joves atletes van presentar desordres arrítmics significatius; tres d’ells van ser presentar desordres arrítmics significatius; tres d’ells van ser diagnosticats de Wolff-Parkinson-White, un de taquicàrdia ventricular sostinguda i altra d’una aturada cardiorespiratòria neonatal ressuscitada.
Respostes anticipades i eficaces pels esportistes
Mitjançant les dades proporcionades pels serveis mèdics del FC Barcelona, l’estudi va determinar que una proporció significativa dels esportistes sotmesos als exàmens mèdics van presentar antecedents a l’historial de lesions i malalties, tant de condicions patològiques com de troballes menors. Gràcies a les revisions mèdiques realitzades durant la pretemporada, es va proporcionar un tractament primerenc i específic pels esportistes, a més de desenvolupar estratègies preventives. Aquest procediment va ser especialment eficaç en la detecció d’alteracions cardiològiques, tant com conegudes com no conegudes.