PSICOLOGIA PER LA REINCORPORACIÓ DESPRÉS D’UNA LESIÓ D’LCA

Tourists go up the hill in the sunrise to shake hands The male traveler shakes the hand of the male traveler who is climbing to the top of the hill

Parlem d’un estudi publicat a la Revista Espanyola d’Ortopèdia i Traumatologia (SECOT) a aquest mateix any, sobre la importància que té la psicologia per a la reincorporació esportiva després d’una lesió de Lligament Creuat Anterior (LCA).
Introducció
La reincorporació esportiva és possiblement l’objectiu principal per al pacient després de la cirurgia de reconstrucció de lligament creuat anterior (LCA). El propòsit del present estudi ha estat determinar la preparació psicològica per la reincorporació esportiva d’una cohort d’esportistes aficionats tractats mitjançant cirurgia de reconstrucció de LCA.
Material i mètode
Estudi retrospectiu d’una base de dades prospectiva de pacients amb trencament de LCA intervinguts entre el mes de gener i desembre de 2017. La preparació psicològica del pacient per la reincorporació esportiva es va valorar al final del seguiment segons la versió curta de l’escala Anterior Cruiciate Ligament Retorn to Sport After Injury (ACL-RSI) [Retorn a l’esport després d’una lesió de lligament creuat anterior].
Resultats
Es van incloure en l’estudi 43 pacients amb una edat mitjana de 24,7 anys. El seguiment mitjà dels pacients va ser de 32,5 mesos. Tots els pacients practicaven algun tipus d’activitat física al final del seguiment. La puntuació mitjana a l’escala ACL-RSI va ser de 71,5 punts. La por a lesionar-se novament en practicar esports persistia a 14 pacients (32,5%). 24 pacients (55,8%) van assenyalar que no practicaven esport al mateix nivell que abans de la lesió lligamentosa. La puntuació mitjana a l’escala ACL-RSI va ser significativament menor en aquests grup de pacients (59,7 vs. 87,3).
Conclusions
La por a lesionar-se novament persisteix després de la cirurgia de reconstrucció de LCA. Els pacients que no practicaven esport al mateix nivell que abans de la lesió lligamentosa presentaven menor puntuació a l’escala ACL-RSI de preparació psicològica per a la reincorporació esportiva.