CLASSIFICACIÓ DE FRACTURES ÒSSIES

Què és una fractura òssia
Una fractura òssia és una solució de continuïtat de la substància òssia. Amb altres paraules: és un canvi a la forma normal de l’os a conseqüència de l’aplicació sobre el mateix d’una força superior a la qual aquest no pot resistir. I això ho denominem trencament. Dintre de la categoria de fractures incloem tant les fractures d’alta comminució (fragmentació) com les petites fissures tot just perfectibles.
Quina és la causa del trencament a un os
Les causes perquè un os es trenqui poden ser molt variades. Els traumatòlegs es solen referir al fet com mecanisme de producció de la fractura i, malgrat que poden ser innumerables, normalment es poden enquadrar dintre d’una d’aquestes quatre categories:
• Traumatisme directe: La causa del trencament és un impacte que incideix directament sobre el punt fracturat. Exemple: una forta puntada d’un contrari a la cama del rival.
• Traumatisme indirecte: La fractura es produeix a una certa distància de la força que l’origina: Exemple: un jugador cau, es dona suport amb la mà, però es fractura l’espatlla.
• Fractura patològica: Es produeixen per un debilitament de l’os a causa de alguna patologia, per la qual cosa es trenca fins i tot amb forces lleus. Exemple: un pacient de càncer ossi que veu com la seva estructura esquelètica es debilita.
• Fractura per fatiga o estrès: S’originen per forces que actuen sobre l’os amb molta freqüència, malgrat que puguin ser de baixa intensitat relativa. Exemple: fractura del metatarsià per estrès.
Tipus de fractura en funció de la violència de la força que les genera
• Fractures d’alta energia: Es produeixen davant l’aplicació d’una força intensa i, generalment, momentània. Solen provocar una gran fragmentació a l’os i poden tenir afectació greu a les parts toves que ho recobreixen: Exemple: Una caiguda des d’alçada.
• Fractures de baixa energia: Es produeixen davant caigudes casuals o gestos inadequats o repetitius. Normalment, passen en persones d’edat avançada o mala qualitat òssia: Exemple. Fractura de maluc per osteoporosi.
Tipus de fractura en funció del dany a les parts toves
• Fractures tancades: no existeix comunicació entre l’os i l’exterior del cos.
• Fractures obertes: Hi ha comunicació entre l’os i l’exterior, és a dir, existeix una perforació de la pell que arriba fins a l’os. La seva severitat és variable en funció del grau de dany i el risc d’infecció és molt major que a les fractures tancades.
Traç d’una fractura
El traç d’una fractura és el patró físic que segueix la ruptura. Pot haver-hi infinitat de traços de fractura.
• Fractura transversa: El traç és perpendicular a l’eix major de l’os.
• Fractura obliqua: El traç té certa inclinació sobre l’eix major de l’os.
• Fractura en ala de papallona: És un tres típic quan es produeixen forces de doblegat sobre l’os. Presenten un fragment intermedi amb forma de falca.
• Fractura comminuta: Quan la fractura presenta múltiples fragments.
• Fractura parcel·lar: Es tracta de trencaments de parts no essencials o estructurals de l’os. Un exemple són les avulsions, que es produeixen quan una força muscular important arrenca la part de l’os en la qual s’ancora el múscul.
• Incurvació: No són habituals i es produeixen en nens. No es tracta d’una ruptura completa, sinó d’una deformació plàstica de l’os.
• Fractura impactada: davant una força compressiva (i, sobretot a zones d’os esponjós), els fragments queden comprimits entre ells.
• Fractura en tall verd: Pròpies dels nens, és una fractura incompleta de l’os, amb una forma que recorda a la d’una rama verda a mig trencar.