¿PUC ENTRENAR AMB GRIP?

El refredat i la grip han posat en més d’un dilema a la majoria dels esportistes en algun moment de la seva vida esportiva. ¿És recomanable entrenar amb grip, o és millor no fer-ho? Hi ha situacions en les quals fer exercici (un estimulant natural del sistema immunitari) pot ser beneficiós per aquest tipus de processos vírics. Però, la pauta mèdica estableix un límit clar a partir del qual l’esport és contraproduent i està contraindicat: quan es tenen símptomes propis d’un procés gripal com el dolor muscular i de pit, el dolor propi de les angines i, per descomptat, en cas de febre.
Córrer refredat: la regla de coll
Entre les pautes que ens ajudaran a prendre la decisió més adequada per la nostra salut en cada cas, començarem amb la coneguda com a “regla del coll” (David C. Nieman). Nieman aprofundia sobre l’exercici, les infeccions i la immunitat. Va especificar que l’exercici moderat durant una grip o refredat no està contraindicat si els efectes de la malaltia són lleus, per exemple, congestió, esternuts o ulls enrogits. Però, va subratllar que si hi ha símptomes d’afecció sistemàtica, com febre, cansament extrem o dolors musculars, l’esportista deuen concedir-se de dues o quatre setmanes de recuperació progressiva abans de reprendre l’entrenament intensiu.
Aquesta idea va portar a Nieman a establir la denominada ‘regla del coll’, que diu que si les molèsties són de coll cap amunt, entrenar amb grip o refredat no porta problemes. Però, si les molèsties s’estenen del coll cap avall, es necessita repòs i una incorporació gradual a l’entrenament.
Entrenar amb grip: el cos necessita descansar
Patir un refredament o procés gripal implica que el teu cos té una infecció respiratòria causada per cert nombre de virus. Aquest procés obliga el teu organisme a realitzar un esforç addicional per intentar combatre a aquests elements externs. Un dels efectes més coneguts d’aquesta lluita és la febre: l’augment de la temperatura corporal per damunt del normal.
Segons recull l’estudi “Sport, Exercise, and the Common Cold”, durant una malaltia respiratòria s’ha demostrat una reducció a la capacitat funcional del cor i del mateix cos humà. Entre aquestes conseqüències a l’organisme, la freqüència cardíaca augmenta en termes genèrics en 2,44 batejos per minut amb cada pujada d’1,5 °C de la temperatura del cos. La freqüència cardíaca en repòs al matí es veu incrementada amb entre deu i vint batejos quan estem malalts. La febre també requereix major demanda d’oxigen. Per cada augment d’1 °C per damunt de 37 °C, el consum d’oxigen s’incrementa un 13%. Són alguns paràmetres que evidencien el treball extra que està realitzant l’organisme.
La freqüència cardíaca en repòs al matí es veu incrementada entre deu i vint batejos quan estem malalts.
Fer esport si estàs refredat només és aconsellable sota una sèrie de pautes. Hem de recordar que, en practicar exercici físic, el cos humà ha de fer un sobreesforç que el limita en la lluita contra la malaltia. I el resultat més clar d’aquesta càrrega extra és un major temps de recuperació.
Sessions d’exercicis suaus que sumen a la recuperació
Per un esportista, la idea de romandre al llit per una grip pot convertir-se en un verdader malson, i és cert que existeixen circumstàncies en les quals un entrenament amb cap pot fins i tot afavorir la recuperació d’un procés gripal o refredament.
Està demostrat que l’exercici ajuda a combatre les malalties. El fet de fer esport provoca un augment de les cèl·lules del sistema immunitari que circulen pel cos i que poden atacar als invasors de l’exterior. Encara que aquests nivells disminueixen en unes poques hores, és probable que cada sessió d’entrenament proporcioni un impuls al cos humà per combatre infeccions.
Un entrenament amb cap pot afavorir la recuperació d’un procés gripal o refredament
Parlem en termes de grips amb símptomes lleus. Repetim: si ens trobem en una situació de gran debilitat, el cos patirà enfront de l’estrès que genera l’entrenament i la nostra recuperació s’endarrerirà, o inclús empitjorarem.
Entrenar refredat: quin tipus d’exercici realitzar
Sobre la premissa de ‘la regla del coll’, les sessions d’entrenament que superen la intensitat mitjana alta durant processos gripals, no són recomanables. L’ideal és trotar, caminar o rodar en bicicleta, iniciant cada sessió de manera suau i progressiva, escoltant al cos per pujar intensitat o, si és necessari, reduir-la fins a detenir l’exercici. La durada òptima d’un entrenament si estàs refredat o amb grip deu ser preferiblement inferior a una hora.
Les sessions d’exercici suau t’ajudaran a mantenir la forma i no deuen empitjorar l’estat de la teva malaltia. Al costat oposat, estan les tasques esportives no recomanables com exercicis de peces d’alta intensitat al gimnàs, o sèries de bicicleta, cursa o activitats dirigides amb alt deute d’oxigen.
Recomanacions en fer exercici amb grip
El fet de fer esport amb grip lleu no significa que ens mantinguem aliens al procés víric que patim. Per això, s’ha de ser previngut i escoltar al cos. Si et trobes dèbil durant la pràctica de l’exercici o amb més molèsties que en començar, millor deixa-ho per altre dia. Algunes mesures a tenir en compte en entrenar amb grip són:
– L’EQUIPAMENT: El teixit de la roba amb la qual pràctiques esport és important. S’ha de sortir abrigat, fins i tot més del que ho faríem en condicions normals. Les parts del cos que poden quedar al descobert com cap, mans i boca o nas són clau. Hem de protegir aquestes zones mitjançant barrets, guants i pufs.
– L’ALIMENTACIÓ: La hidratació i l’alimentació són fonamentals. Has de mantenir el teu cos proveït dels nutrients tan sòlids amb líquids necessaris per no patir una descompensació i afavorir la recuperació.
– DESENTRENAMENT: Per descomptat és necessari canviar-se de roba ràpidament en finalitzar la sessió. La dutxa deu ser d’aigua calenta per recuperar la temperatura corporal.
-EL DESCANS: El darrer pas és l’últim és el descans, més rellevant inclús que en condicions normals. Has de dormir més del que acostumes a fer.
Seguint aquests senzills consells, i sempre que no tinguis símptomes amb febre o dolor muscular, el teu cos agrairà l’exercici malgrat que pateixis un procés gripal o refredament. La premissa, una vegada més, és la d’escoltar al teu cos.