QUÈ ÉS L’AJUDA ERGONUTRICIONAL

L’ajuda ergo nutricional és un nutrient, complex o aliment capaç d’augmentar el rendiment esportiu. Les substàncies que s’introdueixen en el cos per mitjà de la dieta tenen funcions específiques dintre de la fisiologia de l’activitat física.
Perquè l’organisme respongui adequadament a la pràctica d’un esport, és necessari administrar-li el combustible necessari per mitjà de l’alimentació. Però, existeixen certes substàncies que són capaces d’incrementar l’eficiència de l’esportista.
La creatina, una ajuda ergo nutricional
Probablement la creatina és l’ajuda ergo nutricional més utilitzada dintre de l’esport d’alt rendiment. Aquesta substància constitueix una de les primeres rutes metabòliques d’obtenció d’energia. És imprescindible pel funcionament de les rutes anaeròbiques que funcionen sota demandes d’alta intensitat.
La creatina destaca per no genera fallada renal.
La suplementació creatina aconsegueix millorar el rendiment als atletes, a més de la composició corporal d’aquests. Així ho indica una investigació publicada a la revista Journal of the Internacional Sotiety o Sports Nutrition. En aquest estudi s’evidencien les propietats de la utilització de 3 grams diaris de creatina sobre
La suplementació creatina assoleix millorar el rendiment dels atletes, a més de la composició corporal d’aquests. Així s’assenyala a una investigació publicada a la revista Journal of the International Society of Sports Nutrition. En aquest estudi s’evidencien les propietats de la utilització de 3 grams diaris de creatina sobre el rendiment esportiu. Els efectes han estat demostrats i no es refereix cap efecte secundari de la seva utilització, més enllà d’algunes molèsties gàstriques puntuals.
La cafeïna és l’ajuda ergo nutricional que s’usa al pre entrenament
Altres substàncies conegudes en l’àmbit mundial pels seus efectes positius sobre el rendiment esportiu és la cafeïna. Aquest alcaloide és considerat com una ajuda ergo nutricional. Per experimentar un benefici a partir del seu ús és necessari perquè sigui ingerida pre entrenament, en una quantitat que sol situar-se entre els 150 i 180 mg.
Existeixen assajos actuals, com el publicat a la revista Sports Medicine, que evidencien els efectes de la cafeïna sobre l’increment de l’eficiència dels esportistes de resistència.
Per consumir la citada substància es pot recórrer als aliments que la contenen com el cafè. Una altra opció és ingerir-la mitjançant suplements esportius que poden presentar formes d’administració distintes. El més nou és introduir-la a la pauta dietètica per mitjà de xicles, aconseguint l’absorció i disponibilitat més ràpida.
La cafeïna és una bona font d’energia, malgrat que és millor no abusar d’ella.
Molts suplements no tenen cap eficàcia real
Malgrat que la indústria dels suplements fa publicitat de múltiples productes, no tots ells compten amb beneficis demostrats per la ciència. A l’hora d’escollir una ajuda ergo nutricional és fonamental basar-se en els estudis més recents per comprovar la seva eficàcia i el seu protocol d’administració.
D’aquesta manera, és possible trobar-se al mercat substàncies que prometen augmentar els nivells de testosterona, quan no són capaços d’exercir cap efecte sobre aquests. La indústria de l’esport compte amb un extens màrqueting al seu voltant que a vegades pot provocar els dubtes del consumidor.
Una altra dels aspectes importants a l’hora de decidir utilitzar una ajuda ergo nutricional és assegurar-se de la seva qualitat i puresa. Les marques han de disposar de certificats sobre l’absència de substàncies dopant al producte. Aquest tipus de documents són estrictament necessaris dintre de l’esport professional.
Per altra banda, és necessari garantir la puresa del producte a adquirir. Algunes proteïnes contenir una quantitat de nutrients molt superior a la real. Això comporta que el suplement sigui d’una menor qualitat que l’esperat, la qual cosa podria resultar una estafa. Existeixen laboratoris independents que certifiquen la puresa dels suplements. Sempre és bon cerciorar-se que el producte compta amb aquest tipus de documents abans de consumir-lo.
Ajuda ergo nutricional, un modo d’augmentar el rendiment
En contra del qual pugui semblar, les ajudes ergo nutricionals eficaces són moltes menys del que caldria esperar. Són poques les que aconsegueixen demostrar un augment del rendiment esportiu en estudis aleatoritzats, controlats, doble cec i amb placebo.
De totes maneres hi ha certs productes al mercat útils per esportistes, ja que assoleixen aixecar l’eficiència dels mateixos a l’hora de sotmetre’s a una activitat física exigent. Exemples són la creatina o la cafeïna.
No obstant a això, és necessari tenir en compte que aquesta classe de substàncies no sortiran cap efecte si no s’utilitzen sota el marc d’una dieta i d’un entrenament adequats. Resulten un complement a l’activitat, però no posseeixen efectes màgics per si mateixos.