PRENDRE PROBIÒTICS DURANT UN TRACTAMENT ANTIBIÒTIC

Actualment es parla molt dels efectes positius dels probiòtics. Però realment s’ha de saber el perquè durant un tractament antibiòtic també hem de prendre antibiòtics. Per començat hem de conèixer que els antibiòtics a més de detenir el creixement dels bacteris perjudicials, també destrueixen part dels que componen la nostra flora intestinal.
Els prebiòtics
Els probiòtics són microorganismes vius (bacteris majoritàriament) que, quan s’administren en les quantitats adequades, tenen efectes beneficiosos sobre la salut. Estan presents en alguns aliments com el iogurt o el quefir, però també es poden trobar en forma de complements alimentaris. En general els probiòtics que més s’utilitzen són bacteris que pertanyen als gèneres Lactobacils i Bifidobacteris.
Entre altres funcions, els probiòtics ajuden a mantenir una flora intestinal adequada i prevenen el creixement de microorganismes nocius al tracte intestinal. Per aquest motiu, els probiòtics són útils per prevenir la diarrea i reduir la gravetat i duració d’aquesta.
¿Com afecten els antibiòtics a la flora intestinal?
Els antibiòtics són medicaments destinats a combatre distintes infeccions (faríngies, pulmonars, estomacals, etcètera) causades per bacteris. Però, a més d’eliminar o detenir el creixement dels bacteris perjudicials, els antibiòtics destrueixen part de les que componen la nostra flora intestinal. D’aquesta manera, es pot produir una alteració a l’equilibri entre els bacteris beneficiosos i les perjudicials de l’intestí, facilitant l’entrada i el creixement de microorganismes patògens que poden acabar provocant diarrea.
D’aquesta manera, es pot produir una alteració a l’equilibri entre els organismes intestinals (flora intestinal), incrementant el risc de diarrees. De fet, la diarrea és un dels efectes adversos més freqüent d’aquests medicaments, podent afectar fins a quasi una tercera part dels pacients que reben tractament antibiòtic. Els signes i símptomes més característics de la diarrea associada als antibiòtics són deposicions toves o aquoses que es produeixen tres o més vegades diàries i que poden anar acompanyades de dolor abdominal.
Generalment, la diarrea postantibiòtica és lleu i no requereix un tractament específic. Però, en alguns casos, el desequilibri de la flora intestinal pot permetre la proliferació de Clostridium difficile, bacteri productor de toxines. Aquestes toxines provoquen una diarrea més greu, que pot anar associada a dolor i rampes a l’abdomen, febre, nàusees i pèrdua de l’apetit. La diarrea associada a l’ús d’antibiòtics sol aparèixer uns dies després de començar a prendre el medicament.
Generalment, la diarrea postantibiòtica és lleu i sol aparèixer uns dies després de començar a prendre el medicament, encara que a vegades comença durant els dies (o fins i tot setmanes) posteriors a la finalització del tractament.
Qualsevol persona que prengui un antibiòtic pot desenvolupar diarrea postantibiòtica. No obstant això, les persones més propenses a patir aquest tipus de diarrea són les que anteriorment ja han patit una diarrea associada a l’ús d’antibiòtics, les que segueixen un tractament antibiòtic durant un període de temps perllongat i aquelles que estan prenent més d’un medicament antibiòtic de forma conjunta.
Probiòtics per prevenir la diarrea per antibiòtics
Resultats de diferents estudis que els quals es prenien probiòtics durant els tractaments amb antibiòtics suggereixen un efecte beneficiós dels probiòtics sobre la flora intestinal per la prevenció de diarrea associada a aquests medicaments o inclús la produïda per la infecció del Clostridium difficile. Es pot tenir en compte que no totes les espècies ceps de prebiòtics produeixen els mateixos efectes. Sembla que els microorganismes amb més evidència per la prevenció de la diarrea postantibiòtica son Lactobacils rhamnosus i Sacccharomyces boulardii.
En general, es recomana deixar passar un mínim de dues hores entre la ingesta de l’antibiòtic i la del probiòtic -excepte en els casos en els quals el probiòtic sigui un llevat com Saccharamyces – per evitar que el medicament destrueixi als bacteris que contenen el probiòtic. En qualsevol cas, abans de prendre un probiòtic o qualsevol altre complement alimentari o medicament, és recomanable consultat amb un professional sanitari que pugui assessorar-nos correctament.