ansiedad

FUTBOL, HORMONES A L’ATAC

El futbol afecta a les hormones sexuals, a la neuroquímica de l’estrès i a l’estat d’ànim. El futbol enganxa, és un acte social lligat a l’origen del ésser humà i al tribalisme perquè uneix...

reloj

LES CONSEQÜÈNCIES DE MENJAR RÀPID

Menjar ràpid i no mastegar els aliments engreixa, això passa perquè l’organisme no té suficient temps perquè els senyals de sacietat arribin al cervell, fent que s’ingereixi més quantitat d’aliments i a la vegada més calories de les que l’organisme...

osteomyelitis

¿ QUÈ ÈS L’OSTEOMIELITIS?

L’osteomielitis és el terme mèdic que s’utilitza per referir-se a la inflamació d’un os. Sol ser causada per una infecció bacteriana. Sol afectar els ossos llargs dels braços i cames, però poden ocórrer en...