Autor: MCF

ictus

L’ACCIDENT CEREBROVASCULAR: L’ICTUS

L’ictus es produeix quan s’atura el flux sanguini a l’encèfal o cervell. Aquesta patologia, també coneguda com embòlia, accident cerebrovascular (ACV), es manifesta sobtadament. L’ictus equival a un infart de cor al cervell. Tipus...

toracico

TRAUMATISMES TORÀCICS AL FUTBOL

Abans de començar a parlar en profunditat sobre aquesta patologia hauríem de recordar que el tòrax és una caixa òssia cartilaginosa que compte els òrgans encarregats de la respiració i la circulació. Les parets...

download

COM COMBATRE L’ANÈMIA DE L’ESPORTISTA

L’anèmia és una afecció en la qual el cos no té suficients glòbuls vermells sans. Els globus vermells subministren l’oxigen als teixits corporals. Hi ha varius tipus d’anèmia, la majoria dels casos és l’anomenada...