Categoria: Consells Mèdics

ansiedad

FUTBOL, HORMONES A L’ATAC

El futbol afecta a les hormones sexuals, a la neuroquímica de l’estrès i a l’estat d’ànim. El futbol enganxa, és un acte social lligat a l’origen del ésser humà i al tribalisme perquè uneix...

osteomyelitis

¿ QUÈ ÈS L’OSTEOMIELITIS?

L’osteomielitis és el terme mèdic que s’utilitza per referir-se a la inflamació d’un os. Sol ser causada per una infecció bacteriana. Sol afectar els ossos llargs dels braços i cames, però poden ocórrer en...

sentadillas

ESQUATS PER A FUTBOLISTES

Els jugadors passen gran part dels partits corrent. L’esquat en els esports com els corredors és aplicable al 100 per cent en futbolistes. Així i tot, hi ha particularitats per aquest col·lectiu que mereixen ser...