Categoria: Consells Mèdics

estres

FRACTURES D’ESTRÈS DEL PEU

Les fractures d’estrès del peu, és una causa freqüent de dolor en el peu que pateixen sobre tot els esportistes. Es produeix per una fatiga mecànica de l’os davant traumatismes continus, fins que l’os...

periostitis

PERIOSTITIS TIBIAL

La periostitis és la inflamació aguda del periosti o de la membrana del teixit que cobreix l’os, per regla general, es dona en la tíbia i la zona més afectada serà l’àrea situada entre...

cervicalgia

CERVICÀLGIA

La cervicàlgia és el que col·loquialment anomenem “mal de coll”, Un altre dolor cervical molt relacionat amb el mal de coll i que es caracteritza per un espasme muscular de la musculatura del coll...