Categoria: Consells Mèdics

lesiohombro

LESIONS DE L’ESPATLLA AL FUTBOL

La lesió a l’espatlla al futbol pot anar des d’un esquinç a una luxació acromioclavicular fins una fractura de clavícula podem fer la següent classificació: Tipus I: Esquinç. No es produeix pèrdua de l’articulació...

cara

TRAUMATISMES FACIALS AL FUTBOL

Les lesions de cap, cara i coll estan entre les més freqüents que es produeixen en la pràctica del futbol, ja que són les parts més vulnerables del cos. Els traumatismes facials produïts per...

resonancia magnetica

El DIAGNÒSTIC PER IMATGE EN L’ESPORT

L’augment d’esportistes de diferents edats i condicions físiques a anat lligada a l’aparició de lesions que inquieten i pertorben el dia a dia dels nostres futbolistes. És necessari un correcte i precoç diagnòstic de...

zapatilla

AMB GESPA ARTIFICIAL, BOTA MULTITAC.

La bota indicada per jugar sobre els camps de gespa artificial és la de sola multitac o tipus “Turf” (tac rodó petit). A la gespa sintètica, aquests tacs no es claven, ni s’enfonsen del...

CORE

QUÈ ÉS EL CORE?

CORE és una paraula que en angles significa centre o nucli. Està ubicat en el centre de gravetat del cos, des d’on s’inicien tots els moviments de les cadenes cinètiques funcionals. El seu funcionament...