Categoria: Consells Nutricionals

alimentestrella

ELS ALIMENTS ESTRELLA DE L’ESPORT

Tornem a insistir que són els aliments els encarregats d’aportar els nutrients que necessita el nostre organisme. Per tant, és molt important conèixer la relació que hi ha entre els aliments i l’aportació dels...

lipidosygrasas

LÍPIDS I GREIXOS, ENERGIA DE RESERVA

Els lípids i greixos són menys rentables energèticament  que els hidrats de carbono, però tenen major disponibilitat, degut a que l’organisme disposa d’una gran despensa. Són el millor combustible en probes de llarga durada....

nutrientes

ELS NUTRIENTS EN L’ESPORT

Podem dir, en general, que totes les vitamines estan augmentades en els individus que porten una activitat física amb freqüència i d’una certa magnitud, malgrat que no es possible quantificar la quantitat necessària, i...