Categoria: Consells Nutricionals

carnitiva

FUNCIÓ DE LA L-CARNITIVA EN L’ESPORT

La principal font d’energia en practicar exercici físic prové dels hidrats de carboni. Ara bé, en el moment en què aquests es consumeixen, l’organisme busca el seu següent combustible, els greixos i proteïnes. Per això, el cos humà...