CONSELL TERRITORIAL

MEMBRES DEL CONSELL DIRECTIU TERRITORIAL DE LA MUTUALITAT
SR. JOSEP LLAÓ LLUSÀ PRESIDENT
SR. CARLES BARCONS BELLIDO VICEPRESIDENT
SR. JOSÉ MIGUEL CALLE ECHEVARRÍA TRESORER
SR. JOSÉ DOMINGO VALLS LLORET SECRETARI DEL CONSELL
SR. MIQUEL SELLARÈS TORTOSA  INTERVENTOR
SR. JOAN SOTERAS VIGO  VOCAL
SR. ALBERT SOLIS FIGUEROA VOCAL
SR. JOAN RIÓN PIJOAN VOCAL
SR. MARC VIVES USON VOCAL
SR. VIDAL PALOMA VIDAL VOCAL
SR. CARLES FERRERO MANSILLA VOCAL
SR. PERE SAMPERA BARBERÀ VOCAL
SR. FREDERIC FERNÁNDEZ URGELL VOCAL
SR. JORDI SUÑE DE SANJUAN VOCAL