anafilactico

COM ACTUAR DAVANT UN XOC ANAFILÀCTIC

Les reaccions al·lèrgiques poden afectar a diferents parts del cos i amb una gravetat variable. Algunes persones al·lèrgiques tenen símptomes molt lleus, mentre que altres tenen manifestacions més importants. L’anafilaxi és la manifestació al·lèrgica...