periostitis

PERIOSTITIS TIBIAL

La periostitis és la inflamació aguda del periosti o de la membrana del teixit que cobreix l’os, per regla general, es dona en la tíbia i la zona més afectada serà l’àrea situada entre...

cervicalgia

CERVICÀLGIA

La cervicàlgia és el que col·loquialment anomenem “mal de coll”, Un altre dolor cervical molt relacionat amb el mal de coll i que es caracteritza per un espasme muscular de la musculatura del coll...

nutrientes

ELS NUTRIENTS EN L’ESPORT

Podem dir, en general, que totes les vitamines estan augmentades en els individus que porten una activitat física amb freqüència i d’una certa magnitud, malgrat que no es possible quantificar la quantitat necessària, i...

OLLA

LA CUINA I L’ESPORT

En aquest article donarem recomanacions i normes estrictes que s’han de complir per una bona cuina de l’esport. En la cuina d’un esportista s’ha de tenir en compte: Mantenir el valor nutritiu dels aliments:...

cutre

LA SOBRECÀRREGA MUSCULAR

Una sobrecàrrega muscular és una contracció involuntària i continua de les fibres musculars com a conseqüència de la pràctica excessiva d’esport o per una mala execució d’un exercici. Aquesta lesió es especialment comú en...