Valoració cariològica en medicina de l’esport. Mort sobtada . Prevenció i riscos

DIA 28 DE SETEMBRE

19.30 HORES

SALA ACTES FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL DE BARCELONA

CONFERÈNCIA: VALORACIÓ CARDIOLÒGICA EN MEDICINA DE L’ESPORT. MORT SOBTADA. PREVENCIÓ RISCOS

SINOPSI:  A) Valoració aptitud esportiva bàsica.

                    B) Utilitat de les exploracions tècniques complementàries en els casos dubtosos.

 

Dr.SerraDr. Ricard Serra Grima
– Cardiòleg i especialista en medicina de l’esport
– Cardiòleg de la Federació Catalana i Espanyola de Tenis
– Responsable de la Unitat de Proves d’esforç de l’Hospital de la Santa Creu i Sant pau fa 2 anys durant més de 30 anys
– Actual coordinador assistencial de la Fundació Cors Units.
– 20 anys de cardiòleg del FCB.
Dr.CarrerasDr. Francesc Carreras Costa
– Doctor en Medicina per la UAB
– Especialista en Cardiologia
– Director de la Unitat de Imatge Cardiaca del Servei de Cardiologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
– Expert en ecocardiografia i tècniques d’imatge cardiaca avançada (Ressonància Magnètica i Tomografia Computadoritzada Multidetector Cardiaques), amb especial interès en l’estudi per imatge de les cardiopaties relacionades amb l’esport.

FORMULARI D’INSCRIPCIO

    Nom i Cognoms (Obligatori):

    Club (Obligatori):

    Email de Contacte (Obligatori):

    Telèfon (Obligatori):

    Máxim 85 assistents, per ordre de inscripció.