VILAFRANCA INICIA ELS CURSOS DE PRIMERS AUXILIS A LA PRÀCTICA ESPORTIVA


CRUZROJAAUXILIS
Reanimació equips Creu Roja

La Mutualitat Catalana de Futbolistes i la Fundació Catalana de Futbol amb la col·laboració de la Creu Roja inicien, aquest proper dissabte, els cursos de Primers Auxilis a la Pràctica Esportiva a Vilafranca, seu del Penedès-Garraf, al carrer Eugeni d’Ors, 22 (Creu Roja de Vilafranca).

Especialistes de la Creu Roja faran un curs complert de vuit hores (4 hores pràctiques i 4 teòriques) als assistents a aquest primer curs de Primers Auxilis, en un grup reduït de no més de 20 alumnes. L’objectiu d’aquests cursos és adquirir coneixements i habilitats bàsiques per poder respondre eficaçment davant de situacions d’emergència en la pràctica esportiva; aprendre a prevenir els accidents i aplicar procediments i tècniques adequades per l’autoprotecció i suport als primers auxilis; i identificar i resoldre situacions d’urgència. Un objectiu pel qual la Creu Roja està sobradament preparada amb la seva experiència centenària realitzant aquests seminaris d’atenció sanitària immediata amb titulació homologada.

La intenció de la Mutualitat Catalana de Futbol i la Fundació Catalana de Futbol és portar aquests cursos de Primers Auxilis a la Pràctica Esportiva a tot el territori català durant els pròxims mesos, sempre de la mà de la Creu Roja.

Els participants a aquest curs han pagat 35 €, i estaran presents a les classes de 10 del matí a 14 hores, i de 15 a 19 hores, amb un càtering al migdia.

Aquests seran els continguts formatius que els especialistes de la Creu Roja impartiran als assistents:

Continguts formatius:

Desfibril·lació Automàtica Externa (DEA)

Prevenció:

– Conducta AVA (Advertir, aValuar, Actuar).

– Pautes d’actuació davant una situació d’emergència : PAS.

Suport Vital Bàsic:

– Algoritme universal.

– RCP.

Posició Lateral de seguretat.

Obstrucció de la via aèria per cos estrany.

Mobilitat i maneig urgent de la víctima.

Primers auxilis en:

– Hemorràgies.

– Ferides.

– Traumatismes.

– Alteració de la termoregulació.

– Convulsions.

– Hipoglucèmies.

Creu Roja facilitarà els següents recursos:

MATERIAL DIDÀCTIC:

– Per suport a l’alumne: Manual de Primers Auxilis a l’Esport de Creu Roja (1 per alumne).

MATERIAL ESPECIFIC:

– 4 maniquins de SVB per practicar RCP.

– Material per a desinfecció de maniquins i elements de barrera.

– Mocadors Triangulars (1 per alumne).

Una de les assignatures més significatives serà l’aprenentatge a l’hora d’utilitzar el Desfibril·lador Automàtic Extern (DEA), necessari per la correcta utilització dels desfibril·ladors que estan instal·lats en alguns camps de futbol i que aniran incrementant-se al llarg dels pròxims anys, en zones cardioprotegides.

Pròximament anirem informant de les convocatòries dels cursos de Primers Auxilis a la Pràctica del Futbol a altres llocs de Catalunya.