QUÈ FER DAVANT D’UN ACCIDENT ESPORTIU?


SEM

Es defineix com accident esportiu qualsevol succés que és provocat per una acció violenta, sobtada i involuntària, produïda en el transcurs de la pràctica esportiva i que pot donar lloc a una lesió corporal.

Les lesions greus més freqüents produïdes durant la pràctica de futbol són contusions al cap amb pèrdua de coneixement, luxacions, fractures i ruptures de lligaments de genoll i turmell.

Les lesiones lleus són petites ferides, contusions, torçades i esquinços.

Com prevenir les lesions i els accidents esportius?

Complir els consells bàsics següents:

– Estar en bona formació física.

– Utilitzar l’equip adequat: botes i turmelleres.

– Fer exercicis d’escalfament abans d’iniciar un partit.

– Fer exercicis suaus i estiraments un cop finalitzat el partit.

– Aturar la pràctica quan sentim dolor.

– No jugar quan estiguem lesionats.

-Consultar al professional sanitari en cas de dubte.

Què cal fer quan es produeix un accident?

El primer que s’ha de fer davant d’un accident és avaluar la situació i la gravetat dels fets. Actuar amb tranquil·litat.

El Servei de Gestió de Sinistres de la Mutualitat 902108361 mitjançant unes senzilles preguntes us pot ajudar a avaluar la situació de l’accidentat. Com més informació es doni a l’operador respecte els detalls de l’accident, com persones afectades, la localització del lloc, etc., més fàcil serà decidir el recurs (ambulància i hospital) que s’ha de mobilitzar.

Els accidents esportius lleus són aquells que poden ser tractats amb recursos propis i, posteriorment, si fos necessari, portat l’accidentat a un centre mèdic. Per conèixer els nostres centres mèdics i hospitals concertats podeu trocar al 902108361 o consultar aquesta web www.mcf.cat

Els accidents amb lesions greus freqüentment han de ser traslladats a un hospital. El trasllat es farà amb els mitjans propis de l’accidentat o familiars o bé amb ambulància. El Servei de Gestió de Sinistres de la Mutualitat (telèfon 902108361), en cas que sigui necessari, localitzarà l’ambulància més pròxima. La Mutualitat té concerts amb totes les companyies de transport sanitari (ambulàncies) de Catalunya.

Què heu de dir?

La informació que proporcioneu a l’operador del 902108361 ens ajudarà a arribar el més aviat possible. Mireu de mantenir la calma, parleu amb claredat i quedeu-vos al telèfon fins que us diguin que pengeu. Informeu de totes les dades possibles.

– Què ha passat?

– Lloc exacte de l’accident.

– Quants accidentats hi ha i en quines condicions estan?

– Què podeu fer fins que arribi l’ambulància?

Si l’operador o el metge o metgessa que us atén al telèfon us dóna instruccions poseu-les en marxa.

SI hi ha algú amb vosaltres, que s’encarregui d’anar a trobar ambulància.