LES LESIONS DEL CREIXEMENT ES CUREN AMB TEMPS


Dr. Sebastián Grossi

Existeixen varies lesions relacionades amb el creixement en els nens. Aquestes són: la síndrome d’Osgoog-Schlatter; la malaltia de Server; i la malaltia de Sinding-Larssen-Johanson.

Els pares han de prendre’s aquesta patologia del creixement sense preses. La importància d’aquestes malalties és fer una bona recuperació, sense escurçar el temps que es requereixi. Aquestes patologies s’autolimiten en el temps. Només en casos de que aquestes lesions del creixement afectin a les activitats de la vida diària dels nens, extra esportives, i si el genoll augmenta de mida o augmenta la seva temperatura, i apareix febre, s’ha de visitar a un metge.

La recepta bàsica contra aquestes malalties del creixement és: estiraments, aplicar fred, i antiinflamatoris. Són molt freqüents entre els 7 i els 15 anys. Generalment es curen amb el temps. I sobre tot, no s’aconsella el retorn precipitat ala pràctica esportiva de contacte com és el futbol.