CALENDARI DELS CURSOS DE PRIMERS AUXILIS A TOT EL TERRITORI


La Mutualitat Catalana de Futbolistes i la Fundació de la Federació Catalana de Futbol amb la col·laboració de la Creu Roja de Catalunya ja tenen enllestit el calendari dels cursos de Primers Auxilis que es desenvoluparan a tot el territori durant aquest 2017. El primer curs va ser a Vilafranca del Penedès a finals del 2016, corresponen a la zona de la Delegació Garraf Penedès de la FCF. Ara es faran la resta de tretze cursos per tota Catalunya coincidint amb les diferents Delegacions Territorials de la FCF.
El curs correrà a càrrec de la Creu Roja, una organització sobradament preparada en la realització d’aquest tipus de formació. Els cursos seran de 8 hores, i l’alumnat rebrà un diploma certificat en Primers Auxilis, per la Creu Roja, desfibriladors i DEA. El curs té un preu de 35 €. La inscripció es pot fer mitjançant aquest correu electrònic: formacio@mcf.cat .
Aquest és el calendari dels cursos:

CALENDARI

Continguts formatius:

Desfibril·lació Automàtica Externa (DEA)

Prevenció:
– Conducta AVA (Advertir, aValuar, Actuar).
– Pautes d’actuació davant una situació d’emergència : PAS.
Suport Vital Bàsic:
– Algoritme universal.
– RCP.
Posició Lateral de seguretat.
Obstrucció de la via aèria per cos estrany.
Mobilitat i maneig urgent de la víctima.
Primers auxilis en:
– Hemorràgies.
– Ferides.
– Traumatismes.
– Alteració de la termoregulació.
– Convulsions.
– Hipoglucèmies.

Creu Roja facilitarà els següents recursos:

MATERIAL DIDÀCTIC:
– Per suport a l’alumne: Manual de Primers Auxilis a l’Esport de Creu Roja (1 per alumne).

MATERIAL ESPECIFIC:
– 4 maniquins de SVB per practicar RCP.
– Material per a desinfecció de maniquins i elements de barrera.
– Mocadors Triangulars (1 per alumne).

La primera actuació davant d’un accident és primordial per aconseguir una possible recuperació de la persona accidentada. El futbol català convoca setmanalment un número important de pares, jugadors, entrenadors, àrbitres, aficionats que omplen els camps de futbol. Per això, és molt necessari que sempre hi hagi gent del futbol preparada per a practicar els primers auxilis a un accidentat en un terreny de joc en qualsevol moment. Aquest és l’objectiu que és marca la Federació Catalana de Futbol col·laborant conjuntament amb la Mutualitat Catalana de Futbolistes i la Fundació Catalana de Futbol.