DIFERÈNCIA ENTRE EMERGÈNCIA I URGÈNCIA MÈDICA


imagen ambulancia helicoptero

 

Malgrat que emergència i urgència semblen el mateix, hi ha diferències importants que hauríem de saber. Els Serveis d’Emergències tenen un clar protocol establert per actuar davant una emergència o una urgència. Moltes vegades quan tenim un lesionat en un terreny de joc, i l’ambulància triga més del que voldríem, hauríem de tenir molt present la diferència entre una emergència on el pacient té un clar risc vital per la seva vida, i una urgència on el pacient (per exemple amb una clavícula trencada) no podrà patir per la seva vida si l’assistència triga més del compte.

A més hem de ser conscients, que durant els partits cap de setmana, els Serveis d’Emergències no només estan pel futbol, també per altres accidents com els de trànsit, muntanya, urgències vitals a les ciutats o pobles, etcètera.

Per tant, són els Serveis d’Emergències els que acaben decidint la importància d’un determinada lesió i el risc o no per la vida de l’esportista lesionat.

Els professionals sanitaris que atenen la trucada al 902.108.361 decidiran, segons la informació que rebin si es tracta d’una emergència o una urgència i quin tipus de vehicle medicalitzat serà el més adient per anar a cobrir-la

Característiques diferenciadores entre urgència i emergència mèdica

Amb aquest quadre queda clara la diferència

 

CARACTERÍSTIQUES

URGÈNCIA

EMERGÈNCIA

Risc vital a curt terminiNOSI
Necessitat resposta immediata (en minuts)NOSI
Intervenció bombers i policiaA vecesSI
Necessitat coordinació altres serveis emergènciaNOSI
Component subjectiuSINO
Imprescindible entrenament específicNOSI
Ingrés hospitalari

A vegades

Pràcticament sempre

 Dr. Santiago Ferrèndiz, Fundador SEM Catalunya

L’atenció a una emergència té com objectiu evitar la mort i/o disminuir les possibles sequeles. El pronòstic de les patologies que es classifiquen com a emergències està directament relacionat amb el temps transcorregut  des de que es produeix fins que són ateses. En l’emergència prima l’arribada ràpida al lloc de l’incident, amb els recursos més adequats disponibles, així com la capacitat per discernir l’evolució prevista dels pacients en els pròxims minuts. A més a més, els pacients que presenten una emergència vital es poden beneficiar d’algunes maniobres senzilles afectuades de forma immediata, previament a l’arrivada dels Serveis d’Emergències (SEM). Aquell personal conegut globalment com a primers actuants (policia, bombers, personal de transport públic,…) podran exercir aquestes maniobres, en raó de que seran els primers en arribar al lloc de l’accident.També empleats del club o qualsevol capaç al camp de fer un RCP per renimar al lesionat.

El desenvolupament d’aquests serveis per emergències actuals, centrats en l’atenció in situ prestada el més ràpidament possible, es va fomentar degut a l’alta mortalitat extrahospitalària dels pacients per traumatismes molt greus (especialment els derivats d’accidents de trànsit o amb cardiopaties isquèmiques, així com la major o menor incidència de sequeles tant en pacients com en els afectats per ictus).

L’atenció urgent atent situacions diferents que, si bé requereixin una adequada assistència en el temps, no necessiten la immediatesa anterior. La gravetat de la urgència pot ser més o menys important i el temps de resposta major o menor. Com a primer pas de l’atenció sanitària és necessària la classificació de la demanda per adjudicar a la mateixa els recursos apropiats en el temps requerit, en raó dels protocols establerts. Aquesta atenció pot realitzar-se sota diferents modalitats, des dels centres coordinadors sense mobilització de recursos, consulta sanitària telefònica, en els dispositius d’atenció primària constituïts per aquesta causa, o domicili, i més estranyament en el carrer amb mobilització de recursos.