LA MUTUALITAT PASSA COMPTES AVUI A L’ESSEMBLEA 2019 DE L’FCF


FOTIX1

La Mutualitat Catalana de Futbolistes ha tingut al seu cuidat durant la temporada 2017-2019 a prop de 160.000 mutualistes. El nombre de lesions d’enguany ha estat de 23.032, sent 1.463 la xifra de lesions greus que han acabat en una intervenció quirúrgica. El percentatge de lesions per categories s’ha mantingut, augmentant el cost en el futbol aficionat, juvenil, cadet i futbol femení.

A l’augmentar el número de mutualistes, també s’incrementen el nombre de lesions, sen les fractures, el trencament de lligaments (693 lligaments encreuats anterior) i els traumatismes al cap, les lesions greus més habituals.

La quantitat de partits disputats durant la temporada 2017/2018 és molt alta, prop de 189.000 partits, el que fa incrementar el nombre de lesions. El sobre entrenament, la manca de preparació física adequada i l’excés de partits, lògicament incrementen el risc de patir lesions.

Al Centre de Referència de la Mutualitat Catalana de Futbolistes a Barcelona s’han fet 21.346 visites mèdiques. Aquest Centre també es de referència per tot Catalunya, aquí els mutualistes de tot el territori tenen l’opció d’acudir sempre pel tractament de qualsevol lesió greu o lleu, o per demana una segona opinió en el cas de lesions que hagin estat ateses a altres centres concertats externs.

Durant 2018, amb la cobertura de prestacions de la Mutualitat, s’han fet un total de 8.999 proves diagnòstiques: Ressonàncies Magnètiques Nuclears (4.585), TACS (303), Gammagrafies Òssies (93) i Ecografies (4.018). A tot el territori, s’han aplicat 110.519 sessions de rehabilitació.

Aquest gran volum de lesions, intervencions quirúrgiques, proves diagnòstiques, fan de la Mutualitat Catalana de Futbolistes, única al món del futbol.  Per això, l’MCF està obligada a iniciar nous projectes que millorin encara més les seves prestacions als nostres mutualistes. Entre aquests, el desenvolupament, d’un nou centre de rehabilitació que reforci i complementi el centre mèdic de la seu central. Un altre dels objectius, quan les circumstàncies administratives ho permetin, millorar i potenciar la comunicació i informació als nostres mutualistes. I sempre mantenint l’excel·lent quadre mèdic, reconegut a tot el món.

La pròxima temporada la Federació Catalana de Futbol i la Mutualitat Catalana de Futbolistes bonificaran el futbol i les categories juvenils i aficionats, a través de les campanyes “Tots som un equip” i “#Orgullosa”.