RECORDEU, EN CAS D’ACCIDENT ESPORTIU DIRIGIR-SE SEMPRE A UN CENTRE CONCERTAT PER LA MUTUALITAT


_DX_7992

Des de la Delegació Territorial Catalana de la Mutualitat de Futbolistes, recordem a tots els Clubs adscrits de la Federació Catalana de Futbol l’obligació d’assistir als centres concertats en cas de necessitar assistència mèdica per accident esportiu.

Us recordem que els centres de l’Institut Català de la Salut (ICS) no són centres concertats per la Mutualitat. Per tant, tal com es fa constar al Reglament de Prestacions de la Mutualitat, (Article 6º apartat A) “Les despeses derivades de l’assistència en centres no concertats, no seran cobertes per la Mutualitat”, sent així derivada la factura de despeses per aquesta visita al mutualista en qüestió. A excepció de caràcter vital per al mutualista.