L’EMBENAT FUNCIONAL


L’embenat funcional és un tipus de tècnica d’immobilització parcial utilitzat en lesions tendinoses, musculars i de lligaments. Es denomina “immobilització parcial” perquè l’embenatge limita lleugerament la mobilitat en el sentit del moviment en què apareix dolor o podria agreujar-se la lesió. En canvi, si permet la resta de moviments de l’articulació.
L’avantatge d’aquest tipus d’embenatges és que evita els inconvenients de la immobilització completa (pèrdua de massa muscular, risc de pèrdua de densitat òssia u osteoporosis, problemes de circulació, tromboembolisme…) . També permet donar suport l’articulació i moure-la de forma relativa.
Els embenatges funcionals poden ser:
• Preventius: Es realitzen sense que hagi una lesió prèviament, però tracten de minimitzar el ris de partir-la. Molts esportistes, per exemple, porten embenatges funcionals preventius per evitar les lesions de turmell o esquinços.
• Embenatges terapèutics: Es fan per alleujar una patologia o lesió, minimitzant així el dolor i el risc que s’agreugi, encara permitent que la persona porti a terme la seva activitat esportiva de forma “normal”. Un exemple són els futbolistes. Quan aquests pateixen un esquinç en el turmell és diferent a si el pateix qualsevol persona no esportista professional, a qui mantindria dies sense poder caminar bé. Els futbolistes, normalment, voldran jugar a pesar de la lesió, per la qual cosa sortiran al camp amb l’embenatge funcional, limitant la mobilitat de la lesió perquè el turmell no es ressenti.
¿Per què es realitza?
L’embenatge funcional s’utilitza en patologies traumàtiques i esportives, per tractar lesions articulars d’espatlla, colze, nina, dits, turmells, genolls, malucs o esquenes, entre altres zones de l’organisme.
Els objectius de tot embenatge funcional són:
• Subjectar i mantenir en el seu lloc apòsits.
• Exercir certa compressió en les ferides, per contenir hemorràgies.
• Mantenir fèrules en el seu lloc.
• Immobilitzar o limitar els moviments de les lesions.
• Disminuir el dolor i l’edema de les lesions.
• Facilitar la regeneració dels teixits, al permetre el moviment.
• Corregir les deformitats.
• Facilitar i estimular el moviment.
• Preveure les lesions i les seves recaigudes per traumes indirectes.
• Preveure les lesions i les seves recaigudes per traumes indirectes.
• Prevenir les possibles deformitats.
¿En què consisteix?
Tot embenatge funcional s’ha de fer directament sobre la pell, perquè sigui totalment efectius. Per això és necessari que la pell estigui rasurada. L’ideal és usar uns esprais adhesius especials en la zona, que afavoriran que l’embenatge es mantingui. Com l’objectiu de l’embenatge funcional està pensant perquè la persona mantingui la seva activitat física, és fonamental que quedi ben pegat a la pell.
Si no passa així, l’embenatge perdrà tensió i es mourà, sense l’efecte desitjat. Aquesta primera fase es denomina pre embenatge i el seu objectiu és protegir la pell, a la vegada que servir d’ancoratge per les tires adhesives d’embenatge, que són les que verdaderament corregiran i estabilitzaran l’articulació.
La segona fase serà l’embenatge pròpiament dit. És porta a terme amb tires elàstiques inextensibles i rígides, denominades ‘tape’. Aquestes tires proporcionen al pacient una fixació forta. Això es regularà ajustant la tensió, per aconseguir la immobilització desitjada, encara que sense evitar els moviments de l’articulació, perquè la persona pugui mantenir la seva activitat sense patir més lesions a la zona.
Un altre possibilitat d’embenatge funcional són les tires elàstiques, en cas que es desitgi una subjecció menys rígida. Així mateix, també existeixen tires de diferents grossors, coixinets d’escuma de diferents formes per fer pressió en el punt desitjat o protegir zones més sensibles, …
És essencial que l’embenatge es faci curosament, sense que quedin arrugues (sobretot en les zones de suport), protegint les zones delicades de relleus ossis, zones en què passen els besaments sanguinis, etc. I assegurant-se que s’ha adaptat correctament a la persona i a la lesió, perquè noi l’embenatge còmode, a la part que protegit. L’embenatge es deixa posat i serà necessari canviar-lo si deixa de realitzar la seva funció (s’afluixin les cintes i es desenganxin…) o en funció de les necessitats del pacient.
Preparació per l’embenatge funcional
Abans de col·locar un embenatge funcional és necessari que la zona estigui correctament neta i rasurada, sense pèls, per assegurar la màxima adhesió i funcional de l’embenatge. No es requereix més preparació extra.
Cures després de la intervenció
Després de la intervenció el pacient només haurà de ser conscient que segueix tenint una lesió malgrat que estigui embenada, per la qual cosa s’ha de ser amb precaució amb els moviments i forces exercides sobre aquesta. En cas de continuar amb dolors, l’especialista recomanarà el millor tractament, en cada cas i cada lesió.
L’embenatge funcional és una eina útil per tractar les lesions, en evitar altres associades que poden ocórrer amb altres tipus d’immobilitzacions, tals com el guix u altres tècniques.