TU POTS SALVAR UNA VIDA, 1er CURS PRIMERS AUXILIS


tresA la seu de la Creu Roja de Vilafranca del Penedès, s’ha desenvolupat ahir dissabte el primer Curs de Primers Auxilis a la Pràctica Esportiva que ha organitzat la Mutualitat Catalana de Futbolistes conjuntament amb la Fundació Catalana de Futbol.

Les 8 hores que va durar aquest primer curs ha estat tot un èxit de participació i des de la Mutualitat Catalana de Futbol i Fundació Catalana de Futbol ja es preparen nous cursos que faran tot un recorregut pel territori català. La primera experiència ha estat a la Delegació de la FCF del Garraf/Penedès. Durant la sessió d’aprenentatge van assistir el delegat de la Delegació del Garraf/Penedès de la FCF, Manel Duran, així com el Director de la Creu Roja, Antonio Pérez, i el Director de Formació de la MCF, Antonio Artero. Entre els alumnes: àrbitres, entrenadors i pares de jugadors.

L’objectiu de la MCF, Fundació Catalana de Futbol i la Federació Catalana de Futbol és que als nostres camps sempre hi hagi una o dues persones de clubs, àrbitres, tècnics o jugadors que tinguin els coneixements que es donen a aquests cursos de Primers Auxilis per combatre una emergència amb èxit. Sobre tot amb la utilització del DEA Desfibril·lador Extern Automàtic.

La Creu Roja ha estat l’encarregada d’impartir aquests cursos de Primers Auxilis a la Pràctica Esportiva. L’experiència de la Creu Roja garanteix l’èxit d’aquest curs que a més permeten una titulació homologada.

El preu del curs continuarà sent de 35 €, amb grups de només de 20 persones, i amb vuit hores intensives de curs. Us recordem el contingut formatiu d’aquests cursos.

Continguts formatius:

Desfibril·lació Automàtica Externa (DEA)

Prevenció:

– Conducta AVA (Advertir, aValuar, Actuar).

– Pautes d’actuació davant una situació d’emergència : PAS.

Suport Vital Bàsic:

– Algoritme universal.

– RCP.

Posició Lateral de seguretat.

Obstrucció de la via aèria per cos estrany.

Mobilitat i maneig urgent de la víctima.

Primers auxilis en:

– Hemorràgies.

– Ferides.

– Traumatismes.

– Alteració de la termoregulació.

– Convulsions.

– Hipoglucèmies.

Creu Roja facilitarà els següents recursos:

MATERIAL DIDÀCTIC:

– Per suport a l’alumne: Manual de Primers Auxilis a l’Esport de Creu Roja (1 per alumne).

MATERIAL ESPECIFIC:

– 4 maniquins de SVB per practicar RCP.

– Material per a desinfecció de maniquins i elements de barrera.

– Mocadors Triangulars (1 per alumne).

La primera actuació davant d’un accident és primordial per aconseguir una possible recuperació de la persona accidentada. El futbol català convoca setmanalment un número important de pares, jugadors, entrenadors, àrbitres, aficionats que omplen els camps de futbol. Per això, és molt necessari que sempre hi hagi gent del futbol preparada per a practicar els primers auxilis a un accidentat en un terreny de joc en qualsevol moment. Aquest és l’objectiu que és marca la Federació Catalana de Futbol col·laborant conjuntament amb la Mutualitat Catalana de Futbolistes i la Fundació Catalana de Futbol.

Seguirem informant amb la suficient antelació dels pròxims cursos.

cinco sieteseis