EL TUB DE GUEDEL, L’ALTRE SALVA VIDES


canula guedeltubos_guedel

El tub o cànula de Guedel és un dispositiu de material plàstic que, introduït a la boca de la víctima, evita la caiguda de la llengua i la consegüent obstrucció del pas de l’aire. Sempre ha de formar part de la farmaciola d’un equip de futbol, perquè aquest petit dispositiu, gairebé insignificant, pot salvar la vida d’un jugador en qualsevol moment.

El primer pas consisteix en escollir la mida adequat del tub que ha de coincidir amb la distància que hi ha entre la comissura bucal i l’angle de la mandíbula. Per la seva col·locació el re animador hauria de realitzar una híper extensió cervical, obrint la boca de la víctima amb els dits índex i polze de la ma que subjecta la cànula o tub, procedint seguidament a introduir aquesta, rotada 180 graus respecte a la que serà la seva posició definitiva, es a dir, la part còncava dirigida cap el paladar, girant-la progressivament segons es va introduint a la boca fins deixar-la en la seva posició definitiva. Sempre s’ha d’evitar, en tot moment desplaçar la llengua cap enrere. Una vegada ubicada, el re-animador haurà de comprovar la seva permeabilitat, realitzant insuflacions i comprovant si es desplaça el tòrax del lesionat. L’ús d’una cànula de mida inadequada o la seva incorrecta col·locació podrien ocasionar la obstrucció de la via aèria.

hqdefault

Ventilació mediant Bossa i Mascareta.

La ventilació amb bossa i mascareta permet incrementar la quantitat d’oxigen aportat a la víctima: des d’un 16-18% del aire aspirat, a un 21 % de l’aire ambient, un 60% si la bossa es connecta a un font d’oxigen i fins a un 100 % si, a més a més, es disposa d’un reservori. La mascareta es col·loca de manera que cobreixi la boca i el nas de la víctima, utilitzant el pont del nas com a guia per aconseguir que la seva posició sigui la correcta. El segellat s’aconsegueix aplicant sobre la mascareta el primer i el segon dit , en forma de C, i utilitzant els altres 3 per mantenir la híper extensió cervical, a la vegada que aixequem la vora de la mandíbula. Una vegada s’aconsegueix el segellat de la mascareta, es procedeix a la compressió progressiva de la bossa i a la seva descompressió brusca, perquè surti l’aire dels pulmons. El re animador pot ajudar-se col·locant la bossa sobre la seva cama o l’abdomen, per realitzar compressions.