QUAN EL COR DIU PROU: MORT SOBTADA CARDIACA


corasonLa mort sobtada és l’aturada cardíaca que es produeix de forma abrupta, inesperada i de sobte en persones que aparentment tenen un bon estat de salut. Aquesta aturada conclou amb la mort del pacient si no rep una assistència mèdica immediata.

Es desencadena principalment per una arítmia cardíaca, com bradicàrdia, taquicàrdia ventricular i, amb més freqüència, per fibril·lació ventricular. Les persones que han tingut una mot sobtada perden en primer lloc el pols, a continuació la consciència i la capacitat de respirar.

En alguns casos, la reanimació cardiopulmonar pot provocar que l’arítmia desaparegui i el pacient es recuperi. Això es coneix com a mort sobtada reanimada.

Causes:

Mentre que els atacs cardíacs (que solen confondre’s amb morts sobtades cardíaques) estan causats per un problema de circulació del cor, les morts sobtades cardíaques es produeixen per algun problema elèctric.

Així, la causa més important sol tenir a veure amb una malaltia cardiovascular prèvia, és a dir, tota alteració de la funció cardíaca causada per una dilatació del cor, per una vàlvula danyada o per anomalies congènites en el múscul del cor, podria motivar l’episodi. No obstant, també s’han donat casos de persones que no havien patit cap patologia d’aquest tipus.

Entre aquestes malalties cardíaques que poden desencadenar la mort sobtada i que posseeixen un component genètic preponderant es troben:

  • MIOCARDIOPATIA HIPERTRÒFICA: És una malaltia hereditària que es caracteritza per l’engrossiment del múscul cardíac, en la majoria dels casos del ventricle esquerra.
  • MIOCARDIOPATIA DILATADA: És una malaltia del cor que es caracteritza per la dilatació anormal del ventricle esquerra i disfunció sistòlica (bombeig de sang anormal), incapacitant al múscul cardíac per bombejar sang eficaçment.
  • DISPLÀCIA ARITMOGÈNICA DEL VENTRICLE DERET: És una malaltia del cor on l’herència es dominant, es caracteritza per la pèrdua progressiva de miòcits , els quals són reemplaçats per teixit fibroadipos.
  • SÍNDROME DE BRUGADA: Malaltia del cor caracteritzada per episodis de taquicàrdia ventricular polimòrfica ràpida, que pot causar episodis de desmais o mort sobtada.
  • SÍNDROME DE QT LLARG: Caracteritzada per arítmies cardíaques.
  • TAQUICÀRDIA VENTRICULAR POLIMÒRFICA CATECOLAMINÈRGICA: És una malaltia del cor de caràcter hereditari que es presenta en cors estructuralment normals, relacionada amb l’estrès físic i emocional.

Els esportistes, especialment els futbolistes, conformen un grup de població que pot experimentar aquets episodi durant la pràctica de la seva activitat física. Els experts fan èmfasi en que tots, tant jugadors federats com aficionats, haurien de sotmetre’s a reconeixements mèdics específics amb assiduïtat. Això és degut, a que moltes morts sobtades en esportistes menors de 35 anys, són causades per malformacions congènites del cor que podrien ser descobertes amb proves convencionals. Altre percentatge molt menor d’aquestes morts sobtades es produeixen per miocardiopaties, arítmies i altres causades per fàrmacs.

Només hi ha un tractament efectiu per frenar la mort sobtada cardíaca i és la desfibril·lació precoç de la que ja hem parlat en més d’una ocasió.

http://www.mcf.cat/wp_mcf/2017/02/24/quan-arriba-el-dea/