CERVICÀLGIA


cervicalgia

La cervicàlgia és el que col·loquialment anomenem “mal de coll”, Un altre dolor cervical molt relacionat amb el mal de coll i que es caracteritza per un espasme muscular de la musculatura del coll és la torticolis. Es defineix com un dolor agut en el coll causat per una prolongada postura no fisiològica durant molt de temps. Tothom pensa que la torticolis es conseqüència d’un refredament, però no és així. Hi ha un espasme muscular del múscul esternoclidomastoïda o contracció fixa les vèrtebres.

Al llarg de la vida, al voltant del 80 % de la població pateix o ha patit de mal de coll i estadísticament afecta a més dones que homes. Els pacients no solen tenir més de 40 anys de edat i tenen una ocupació sedentària.

La causa del mal de coll pot ser molt variada:

  • Pot presentar-se per una mala postura. Un traumatisme. Un cop als músculs del coll o vèrtebres cervicals.
  • Els bloquejos vertebrals si es mantenen en el temps poden provocar un dolor crònic per desgast de les vèrtebres conegut com artrosi cervical, que és un dolor agut per pressió sobre el disc inter-vertebral que pot provocar una hernia discal cervical que afectarà a una arrel nerviosa que provocarà dolor en el braç.
  • Malalties inflamatòries com l’artritis reumàtica.
  • En moltes ocasions la tensió muscular i el bloqueig de les vertebres cervicals estan provocades per estrès. Per comprendre com l’estrès afecta a la zona cervical ajuda molt la visió que li dona la medicina oriental.

El metge hauria de revisar la història del pacient amb cervicàlgia, estudiar els símptomes i palpar el coll. Les proves instrumentals s’han de realitzar mitjançant una tomografia axial computeritzada (TAC) i una ressonància magnètica (RM) per mostra si existeix alguna compressió nerviosa.

Per una altre banda, la placa de rajos X només mostren els ossos i l’únic que el metge notarà és un aprimament dels discos  intervertebrals, que les vèrtebres pateixin artritis o que estiguin mal alineades.