FRACTURES D’ESTRÈS DEL PEU


estres

Les fractures d’estrès del peu, és una causa freqüent de dolor en el peu que pateixen sobre tot els esportistes. Es produeix per una fatiga mecànica de l’os davant traumatismes continus, fins que l’os es fractura.

Aquest tipus de fractures es produeixen principalment en l’extremitat inferior, els principals ossos afectats per fractures d’estrès del peu són els metatarsians, el calcani, la tíbia i la part proximal del fèmur.

Les fractures d’estrès del peu es produeixen principalment per dos causes:

  • Fractures d’estrès del peu per micra traumatismes continus sobre l’os, com pot passar en els corredors. L’os no és capaç de suportar la força mecànica de l’impacte i al final per aquests micra traumatismes acaba trencant-se.
  • Fractures d’estrès del peu per fatiga, l’os no té una bona qualitat estructural com pot passar en l’osteoporosi i davant un increment d’activitat mecànica s’acaba fracturant.

Els símptomes de la fractura d’estrès del peu solen ser un dolor progressiu en la zona del peu, sobretot en el metatars, que incrementa amb l’activitat i fa que la persona tingui que parar de caminar per tocar-se el peu.

La fractura d’estrès del peu més freqüent entre els pacients és la fractura del metatarsià.

És una causa important de dolor en els pacients amb dolor en la regió del avantpeu i zona metatarsal. S’ha se sospitar davant un dolor relativament agut en el peu que fa a la persona aturar-se.

El diagnòstic de les fractures d’estrès del peu es realitza principalment amb una ressonància magnètica o una gammagrafia òssia. Aquestes són les probes més sensibles pel diagnòstic de les fractures d’estrès del peu. La radiografia en el moment inicial del dolo no sol ser un bon mètode diagnòstic perquè no s’aprecia la lesió. Solament quan es trenca la cortical o s’ha format el call ossi es quan podem diagnosticar la fractura d’estrès del peu amb radiografia simple.