SAL I ESPORT


La sal és un ingredient essencial per l’equilibri hídric de l’organisme, l’activitat muscular i nerviosa, sempre que no s’abusi d’ella, ni es pateixi hipertensió.

Els seus components són necessaris per l’equilibri hidroelectrolític: a l’organisme està lligat estretament amb l’aigua. La sal aporta clorur i sodi: a més contingut de sal en el cos, major retenció d’aigua. La sal és un electròlit que, dissolt en aigua, es dissocia en cloro, per una banda, i sodi per altre. És fonamental per l’activitat cel·lular, muscular i nerviosa.

En una dieta saludable no hauria d’haver-hi de 4 a 6 grams de clorur sòdic, incloent el que s’agrega amb el saler i el que contenen naturalment els aliments. Per regla general, ingerim entre 7 i 12 grams per dia: si reduïm el seu consum disminuïm el risc d’hipertensió.

Però la carència de sal és tan perjudicial com el seu excés. La disminució de sodi en la sang és comú en els accidents cerebrovasculars. La pèrdua de sodi produeix trastorns de memòria, concentració y conducta i somnolència. Pel contrari, qui té alterats els mecanismes de la set i es deshidraten, pateixen un excés de sodi a la sang. Perdem sal a traves de la transpiració, l’orina, les llàgrimes i la matèria fecal. En condicions normals, l’organisme regula aquest tipus de pèrdues. Si fem exercicis molt intensos i transpirem en abundància, el ronyó estalviarà sodi produint menys orina. Malgrat això, convé prendre molta aigua i ingerir brou de verdures salat desprès de la pràctica esportiva.

Malalties amb contraindicació de consum de sal

A la hipertensió arterial, en alguns casos com la diabetis i en patologies que involucrin als ronyons (retenció de líquids). A les embarassades se’ls redueix el sodi si tenen edemes originats en retenció hídrica.

La sal marina no és millor pels hipertensos que la comú: té la mateixa quantitat de sodi.

És interesant saber que amb el pas del temps podem tornar-nos addictes a la sal. Les papil·les gustatives presenten un determinat llindar: si ens acostumem a dinar amb molta sal, aquest llindar s’eleva i cada vegada necessitarem més per aconseguir el sabor desitjat. Pel contrari, si ens acostumem a reduir el seu ús, podrem portar-nos una grata sorpresa: la de descobrir el verdader gust dels aliments.