PÈRDUA DE MOVIMENT DEL TURMELL: COMPLICACIÓ DESPRÉS D’UNA FRACTURA


turmell

La pèrdua de moviment del turmell desprès d’una fractura és una complicació freqüent. Un correcte tractament amb fisioteràpia, i infiltracions si calgués, poden millorar la mobilitat d’aquesta articulació. També una cirurgia mitjançant artroscòpia allibera les adherències intraarticulars.

Les fractures a nivell del turmell són molt freqüents i més en el món del futbol. Habitualment en les fractures de turmell es produeix un trencament en el peroné i en el mal·lèol tibial, el que es coneixen com a fractures bimal·leolars. 

Existeixen altre tipus de fractures en el turmell que són més greus, les fractures de l’extrem inferior de la tíbia on existeix una afectació de la superfície articular.

Aquest tipus de fractures precisen, en la majoria dels casos, una cirurgia per reduir, reconstruir i fixar amb una placa i turmells la fractura. És la millor manera de garantir la funcionalitat del turmell desprès de la recuperació.

Desprès de reconstruir aquesta fractura del turmell, haurem de fer un període de descàrrega (no trepitjar amb el peu a terra) per evitar que la reconstrucció feta a quiròfan es desmunti. El període de recuperació d’una fractura de turmell variarà entre els 2 i 5 mesos.

Però, tal i com titulem aquest article, les fractures de turmell poden tenir complicacions malgrat s’hagi fet el millor tractament quirúrgic possible. Aquestes complicacions són:

  • Dolor en el turmell desprès de la fractura.
  • Artrosi del turmell a mig o llarg termini.
  • Pèrdua de moviment del turmell.

Hem de tenir en compte, que aquesta pèrdua de moviment del turmell desprès d’una fractura és una complicació que es pot donar tant en turmells operats com no operats.

Aquesta pèrdua de moviment es produeix per unes adherències o cicatrius a la zona l’articulació que afecten als lligaments i la càpsula de l’articulació, produint una pèrdua de l’elasticitat i flexibilitat d’aquestes estructures del turmell.

Aquestes adherències o cicatrius són produïdes per la pròpia lesió desprès de fracturar-se el turmell, produït pel propi sagnat, i també per la mateixa immobilització del turmell tres la operació.

Quan apareix aquesta pèrdua de moviment al turmell, els traumatòlegs hauran d’explorar molt bé el turmell, valorar les cicatrius, descartar qualsevol mena d’infecció o altre procés inflamatori actiu. Serà important valorar les zones del turmell on existeix dolor.

El metge explorarà la mobilitat en flexió dorsal i plantar comparant-la amb la mobilitat del altre turmell.  També valorarà la radiografia o TAC per si existeixen complicacions desprès de la fractura del turmell, com a desplaçaments de la fractura, o la falta de la unió de la fractura. Altres valoracions d’aquesta pèrdua de mobilitat serà la comprovació que no existeixin altres lesions associades com les del cartílag, o tendons com el tibial posterior.

Tractament de la pèrdua de moviment del turmell

Aquest tractament consisteix en tres etapes:

ETAPA INICIAL DEL TRACTAMENT

Es recomanable començar amb una rehabilitació intensa i diària per guanyar mobilitat del turmell. Els fisioterapeutes coneixen molts exercicis repetitius per millorar, poc a poc, la mobilitat del teu turmell. Aquest tractament amb un fisioterapeuta és essencial per aconseguir una correcta mobilitat del turmell.

ETAPA INTERMÈDIA DEL TRACTAMENT

Si la primera etapa inicial no ha millorat el moviment del turmell, es recomana una segona fase, on es realitzaran infiltracions articulars.

Tractament quirúrgic de la pèrdua de moviment del turmell desprès de la fractura

La continuïtat de la rigidesa del turmell, malgrat les actuacions fetes durant les dues fases comentades, convida a un tractament quirúrgic, consistent en una artroscòpia que elimini totes les cicatrius i adherències que existeixin al turmell.