DIFERÈNCIES DEL LLIGAMENT CREUAT ANTERIOR ENTRE HOMES I DONES


creuat

Ja sabeu que el lligament creuat anterior és un dels principals components estabilitzadors del genoll. I també teniu coneixement de que es lesiona amb freqüència. El problema d’aquesta lesió és la recuperació, ja que es fa bastant tediosa degut a més d’un factor. Però, saps si el sexe és un d’aquest factors?

En aquest article et parlarem de les diferències de configuració del lligament creuat anterior (LCA) en homes i en dones, i la relació que tenen aquestes diferències amb la lesió del mateix.

Anatomia del lligament creuat anterior.

Els elements que donen estabilitat a les articulacions són els lligaments. En el cas del genoll són 4 lligaments els que s’encarreguen de mantenir estable el genoll: els lligaments colaterals (intern i extern) i els lligaments creuats (anterior i posterior).

En relació als lligaments creuats, són dues estructures que es troben molt profunds en l’articulació del genoll. Un s’ubica en la part anterior i l’altra en la part posterior.

El lligament creuat posterior s’estén entre l’àrea intercondília posterior de la tíbia i el còndil medial del fèmur. El lligament creuat anterior per altra banda s’estén entre la part posteorlateral del fèmur i la part anteromedial de la tíbia.

És per aquesta manera d’originar-se i inserir-se al creuar-se el que els proporciona el nom de “creuats”.

Una vegada sabem el moviment que fa cadascú i entenem on estan ubicats hem de saber quins moviments hem d’evitar per no lesionar-os.

  • El lligament creuat posterior ha d’evitar el moviment de lliscament de la tíbia sobre el fèmur cap a enrere, moviment que es produeix per exemple quan baixem les escales.
  • El lligament creuat anterior ha de fer el contrari: evitar el moviment de lliscament de la tíbia sobre el fèmur cap endavant. Aquesta acció és un moviment que gairebé no es produeix durant les activitats de la vida diària. És a dir: no hi ha activitats que fem dia a dia que requereixin de l’acció d’aquest lligament. Però, en canvi, en l’esport específicament la seva lesió és bastant freqüent.

Quan es lesiona el lligament creuat anterior?

Quan el lligament falla a l’hora d’impedir el moviment que ell mateix evita es produeix l’esquinçament, que pot ser total o parcial. L’esquinçament del lligament creuat anterior per regla general es produeix en els següents casos:

  • Desacceleració brusca (és a dir, quan estem correns i repentinament frenem, cosa que és molt habitual quan juguem a futbol).
  • Hiperextensió brusca del genoll.
  • Traumes directes del genoll.

El problema d’una rehabilitació de lligaments creuats radica en la seva ubicació. Els lligaments creuats es troben dins de la càpsula articular del genolls com ja vam comentar. Aquesta zona no rep irrigació sanguinia, sino que rep els nutrients necessaris des del liquid que el rodeja: el liquid sinovial.

És a la sang i no al liquid sinovial per on viatjen les cel·lules que reparen els teixits, d’ahí la dificultat a l’hora de la seva reparació, i de la importància en el moment de la seva rehabilitació.

Com reconèixer una lesió de lligament creuat anterior?

Serà necessari els símptomes i una proba especial.

Els símptomes que es presenten durant la lesió d’un lligament creuat anterior són els següents:

  • Un espetec (soroll a l’hora de la lesió) al genoll seguit d’un dolor intents. El dolor s’incrementa quan s’intenta dona suport el membre inferior lesionat en el terra per caminar.
  • Inflamació del genoll.
  • Sensació d’inestabilitat (les persones que es lesionen el lligament solen dir “sento que el genoll se me’n va sol”.

Què te a veure el sexe amb la lesió de lligament creuat anterior?

Al lligament creuat anterior, el gènere és un factor a tenir en compte a l’hora de les lesions. Ja sabeu, que les estadístiques de la Mutualitat Catalana de Futbolistes parlen que les noies es lesionen aquest membre tres vegades més que els nois. Perquè?

Determinats gestos que les dones realitzen diferent al homes?

Les dones realitzen el gest de retallar i possar-se en el terra diferent als homes: el genoll col·locat en aducció femoral, rotació externa tibial durant el moviment adicional a una alta càrrega en valgo posa al lligament en una tensió excesiva i el fa propens al esquinçament.

El lligament creuat anterior de les dones en sí es diferent al dels homes

Quan s’analitza la forma del lligament dels homes és més llarg, tenen major area transversal i major volumen.

La laxitut fisiològica del lligament.

El lligament creuat anterior és bastant mes lax (tou), però si la forá lligamentosa es veu opacada pel moviment articular, com succeeix amb les dones, aquest lligament es trenca. A més a més, les dones durant el cicle menstrual segreguen certes i determinades hormones que fan més laxos als lligaments del cos. 

Hi ha desequilibris musculars que fan més propens el trencament del lligament.

Les dones solen tenir molta més força en quadriceps que en isquiotibials. Aquest desquilibri de forces fa que la tibia es traslladi en exces cap endevant, lesionant el lligament.

L’activació de terminats músculs expossen a la lesió del lligament creuat anterior.

En els homes, l’activació dels músculs dels membres inferiors es produeixen de manera proporcional, evitant les càrregues en valgo que poden evitar la lesió, a diferència del que succeeix en les dones, on l’activació dels quàdriceps és major que l’activació de la resta dels músculs.