MAGNETOTERÀPIA EN FISIOTERÀPIA


magnetoterapia

La magnetoteràpia és un tractament que utilitza els efectes del camp magnètic en el cos. S’apliquen dos solenoides (electroimants) en l’articulació que s’ha de tractar.

Quan l’electroimant està travessant per una corrent elèctrica crea un camp magnètic i transmet energia magnètica.

El cos humà conté moltes substàncies metàl·liques en el seu interior, com tothom sap, en els exàmens de sang hi ha un paràmetre anomenat “ferro”.

Els camps magnètics exerceixen una força en els materials de ferro magnètics, paramagnètics i en les molècules diamagnètiques.

Dins del cos hi ha molts ions, és a dir, molècules amb una carga elèctrica positiva o negativa.

Les propietats dels dispositius de la teràpia magnètica són la freqüència i la intensitat.

  • En medicina s’utilitzen màquines amb freqüència al voltant de 30-60 Hz, perquè els estudis demostren que treballant amb aquestes freqüències s’aconsegueix la major transferència d’energia a l’articulació. El camp magnètic no és estàtic, sinó que ha d’invertir la polaritat per donar un efecte positiu contra la malaltia.
  • La intensitat mesura la quantitat de càrregues elèctriques que passen al solenoide o electroimant i s’expressa en Gauss.

Els dispositius que es lloguen no superen els 30 Gauss de potència màxima, mentre que els dispositius ambulatoris arriben fins els 100 Gauss. Hi ha tres tipus de teràpies magnètiques:

  • Estàtica.
  • De baixa freqüència.
  • D’alta freqüència.

L’imam “estàtic” s’aplica a l’articulació o a l’os, difícilment pot interactuar amb la zona anatòmica de manera adequada, perquè funciona sols en una direcció.

La magnetoteràpia estàtica no pot considerar-se científicament demostrada.

La magnetoteràpia d’alta o baixa freqüència produeix beneficis només si la durada del tractament és llarga.

La investigació científica mostra que la teràpia magnètica pot reduir el temps de curació fins la meitat, sobre tot en el cas d’artropaties i fractures.

És necessària una aplicació de com a mínim mitja hora al dia durant unes setmanes, el tractament tindrà una durada mínima de 20 dies.