UNA EINA PER CONÈIXER MÉS DE LA TEVA LESIÓ


VIDEOS LESIONS

La Mutualitat Catalana de Futbolistes ha creat el seu Canal de Informació de les lesions del futbolista. Des de principis del mes de gener, tots els futbolistes que cauen lesionats, reben un SMS al seu smartphone on se’ls hi comunica la seva baixa i se’ls hi dona un link per veure un vídeo sobre la seva lesió. En aquests vídeos, elaborats amb tots els metges de la Mutualitat Catalana de Futbolistes, s’expliquen les característiques de la lesió, el mecanisme de la lesió,  el tractament, el que haurà de fer per responsabilitzar-se de la seva recuperació, la rehabilitació, la readaptació i el temps aproximat de recuperació.

esquema

En total, s’han elaborat 28 vídeos de les lesions més freqüents que es tracten a la Mutualitat Catalana de Futbolistes. L’objectiu d’aquest projecte és el de donar als jugadors lesionats una informació bàsica sobre la seva patologia, perquè la coneguin a traves dels seus metges de la Mutualitat, i sobre tot, vegin el camí que hauran de recórrer fins arribar a obtenir la seva alta mèdica. Un camí que hauran de fer amb la màxima responsabilitat per aconseguir arribar a la recuperació total, i a tornar als terrenys de joc.

Aquest canal és, de moment, exclusiu pels nostres mutualistes que han tingut un accident esportiu, i nomes podran accedir mitjançant el link que rebran al seu mòbil.

Aquest Canal és el primer pas per establir una plataforma de nous continguts dirigits a la formació i docència.